Kogudus soovib kalmistu vallale üle anda

 

Veebruaris peetud Põltsamaa vallavolikogu istungil teatas volikogu majanduskomisjoni esimees Mati Kivi, et majanduskomisjonile on laekunud avaldus Eesti Apostliku Õigeusu koguduselt, kes soovib Põltsamaa vallale tasuta üle anda Kuningamäe kalmistu, sest selle haldamine ei ole kogudusele kasulik.

Kuningamäe kalmistu asub Põltsamaa-Võhma tee ääres linnast välja sõites vasakul teepoolel, linna lähedal. Kalmistu pindala on maakatastri andmetel 1,51 hektarit. Eesti Apostliku Õigeusu kogudus  omab Kuningamäe külas ka teist, 5,29 hektarilise pindalaga põllumaad, millest haritavat maad on 5,03 hektarit, ning seda kogudus Põltsamaa vallale ei soovi anda. Mati Kivi sõnul on Kuningamäe kalmistu maa kunagi Eesti Apostliku Õigeusu koguduse taotluse alusel neile tagastatud. Põltsamaa vald ei ole kõnealuse kalmistu  ülevõtmisest huvitatud.

TOOMAS REINPÕLD  

blog comments powered by Disqus