Kogudus kinkis raamatukogule toolid

“Ühel päeval tuli Mustvee Betaania koguduse pastor Paul Gill ja ütles, et kogudus tahab meile kinkida uued toolid. Eks ta oli raamatukogus lugemas käies näinud, et meie toolid olid väga kehvas seisus,” ütles raamatukogu juhataja Laidi Zaleke?ina.

Koguduserahva toodud neljateistkümnest toolist jagus mõni igasse ruumi vanade ja katkiste asemele, mis kohe välja visati. Et sellel nädalal pandi raamatukogus välja naisteklubi tööde näitus, käib ilmselt seal ka tavalisest rohkem rahvast. Nüüd pole enam tarvis logude mööblitükkide  pärast piinlikkust tunda.

VAIKE KÄOSAAR

blog comments powered by Disqus