Kodutoetus lasterikastele peredele – unistus või reaalne võimalus

KredEx alustas 1. juulil paljulapseliste perede kodutoetuse taotluste vastuvõttu. Esmapilgul võib toetuse tingimusi lugedes tekkida tunne, et toetuse saamine jääb pelgalt unistuseks – tegelikult taotlemine siiski nii keeruline ei ole ja paljudel peredel on reaalne võimalus toetusi saada olemas.

Alustada tuleks toetuse tingimustega tutvumisest ning nõutavate dokumentide kokkupanemisest. Olulisemana saab siinkohal välja tuua kuulumise sihtgruppi  — taotleja peab olema vähemalt nelja kuni 19-aastast last kasvatav pere, kes peab olema registreeritud ühele elamispinnale, mis peab kuuluma kas taotlejale või tema lähisugulasele.

Vaatame ka keskmist sissetulekut, aga kuna seal on piir suhteliselt kõrge: kuni 6 000 krooni pereliikme kohta kuus kahe viimase aasta tuludeklaratsiooni alusel, ei ole see ilmselt takistuseks neile, kes toetust tõesti vajavad.    

Toetust saab taotleda kõigele

Sisuliselt saab toetust küsida kõige tarvis, mis parandab pere elamistingimusi: eluaseme ehitamine, renoveerimine, soetamine ja isegi eluasemelaenu põhiosa kustutamine. Sealjuures ei pea pere eluaset oma vahenditega enne toetuse taotlemist või saamist renoveerima, soetama või ehitama.

Toetuse taotlemise hetkeks peab olema selge, mida toetusega teha tahetakse, soovitavalt võiks olemas olla projekt ja selle alusel võetud hinnapakkumised. Kindlasti peaks olema koostatud eelarve, sest ilma selleta on raske toetuse taotlust hinnata ja toetuse summat määrata. Samuti ei ole kohustuslik ehitustööde tellimine – pere võib ka iseseisvalt töid teha, aga sel juhul saab toetada vaid ehitusmaterjalide ostmist, perele palka maksta toetusega ei saa. Sealjuures peavad planeeritud tööd saama tehtud kahe aasta jooksul.

Eluasemetingimuste parandamist toetatakse 80-100 protsendi ulatuses, lähtuvalt sissetuleku tasemest ühe pereliikme kohta kuus. Nelja kuni seitsme lapse puhul on toetuse maksimaalne summa 160 000 krooni ja vähemalt kaheksa lapse korral 320 000 krooni. Tulumaksu toetuse summalt maksab KredEx, nii et nimetatud summad tulevad n-ö. “puhtalt kätte”. 

Olemasoleva eluaseme ülevaatus

Toetuse taotlemiseks on vajalik, et Eesti Lasterikaste Perede Liidu esindaja vaatab üle eluaseme (paikvaatlus), kus pere toetuse taotlemise hetkel elab. Tutvutakse eluaseme seisukorraga: kas on olemas pesemisvõimalused, toidu valmistamise võimalused, elekter, üldine ehituslik olukord jm.  Samuti selgitatakse välja eluaseme suurus: kas olemas olev pind on perele piisav. See informatsioon on vajalik komisjonile toetuse andmise otsustamisel.

Millal toetus otsustatakse?

Toetustaotluste esitamise tähtaeg on 30. september ja pärast seda toimuvad taotluste menetlemine ning komisjoni koosolekud. Menetlemiseks on aega 42 tööpäeva ehk  hiljemalt 27. novembril peavad otsused tehtud olema. 

Iga toetuse saajaga sõlmitakse toetuse kasutamiseks leping, kus pannakse paika, kuidas pere toetuse kätte saab. On võimalik, et tasume arve alusel otse ehitajale või ehitusmaterjalide poele, aga toetus saab laekuda ka otse taotlejale. Igal juhul makstakse toetus välja ainult kuludokumentide alusel. Toetuse sihipärase kasutamise tagamiseks kontrollib KredEx ka tööde teostamist.

Näide uue elamu ehitamises toetamisest:

Kuueliikmeline nelja lapsega pere, kes täna elab 4-toalises korteris elamispinnaga 53,2 m², soovib toetust alustatud elumaja ehituseks. Pinda on perel hetkel 8,8 m² iga liikme kohta, kuid tube on vähe ja sellepärast ongi alustatud maja ehitust. Oskustööd tellitakse spetsialistidelt, lihtsamad tööd teeb pere rahade kokkuhoiuks ise, finantseerimiseks kasutatakse ka pangalaenu. Pere on esitanud KredExile lisadokumentidena projekti, ehitusloa ja eelarve ning nüüd jääb üle vaid otsuse tulemust oodata.  

Näide olemasoleva elumaja renoveerimisest:

Nelja lapsega pere elab nelja toaga majas, kus on 57,5 m² elamispinda ehk 9,5 m² inimese kohta. Soovitakse renoveerida elamu katus ja ehitada uus küttesüsteem, sest kaks ahju ei jõua maja soojana hoida ja uus küttesüsteem annab võimaluse tube juurde ehitada. Siin soovib pere küttesüsteemi puhul kasutada spetsialistide abi ja katusetööd vahendite puudumise tõttu ise teha. Kui antud pere toetust saab, on võimalik ehitaja arved otse tasuda ja perel ei ole vaja oma vahendeid sinna kasutada.

Toetuse täpsed tingimused on saadaval kodulehel: www.kredex.ee/esk

MIRJA ADLER,

KredExi Eluasemedivisjoni juht

blog comments powered by Disqus