Kodukandi tegemised – jälg ajalukku

Eelmise aasta detsembrikuus tuldi kokku projekti “Kodukandi tegemised” esimesele koolituspäevale.

Maakonna eri paikades läbi viidud järgnevatel õppepäevadel käsitleti Margus Essi juhendamisel fotograafia võimalusi hetke jäädvustamiseks ja ajaloo talletamiseks, süüviti piltide skaneerimise ja töötlemise saladustesse jne. Margus Ess jagas ühtlasi ka õpetust kodulehekülje koostamiseks. Koos Egon Metsaga liikumise Kodukant koolituskeskusest saadi oskusi kroonika koostamiseks, teadmisi, milliseid allikaid ja andmebaase selleks kasutada, kuidas kroonikat vormistada ja säilitada jne. Sügisel on oodata koolitustele veel lisa. Siis on Margus Ess lubanud jätkata kodulehekülje koostamise teemal.

Järgnevalt pisut sellest, mida arvavad asjaosalised ise. Projekti autor Jõgevamaa Kodukandi Ühenduse juhatuse liige Tiia Pärtelpoeg: “Projekti mõte sai alguse elulistest vajadustest. Ühenduse liikmete kokkusaamistel ja külade inimestega kohtumistel tuli tihti jutuks, et selletaolisi koolitusi oleks väga vaja, kus saaks õppida asjatundjatelt kvaliteetse foto tegemist ja korraliku kodulehekülje koostamist ning seda, kuidas infot paremini kätte saada ja edasi anda. Toetust taotlesime Kohaliku Omaalgatuse Programmist ja õnneks meie taotlus ka rahastati. Nii saimegi koolitusi organiseerima hakata ja huvilisi jätkus. Tundus, et ettevõtmine läks asja ette, sest nagu koolitustest osa võtnud ise on tunnistanud, said nad ikka väga palju targemaks ja huviga uuritakse kõike juba ka ise edasi.”

Koolitaja Margus Ess Jõgeva aleviku kultuuriseltsist Vanaveski: “Minu arvates oli see ettevõtmine äärmiselt vajalik. Teema on igati aktuaalne. On ju väga oluline, et saaks tallele panna, mis piirkonnas oluline ning seda teistegagi jagada. Koduleheküljega on ju tegelikult nii, et kui sul seda ei ole, siis sind polegi olemas. Seda koolitust tasub sügisel kindlasti jätkata. Arvan, et see, mida me koos õppisime, tuli kõigile kasuks ja rahvas võttis selle hästi vastu.” 

Üks koolitusel osalenutest, Halliku Haridusseltsi eestseisja Mare Nõmm: “Nii Margus Essi fotokoolitus kui ka Egon Metsa kroonikakoolitus olid väga head ja põhjalikud ning on hea meel, et sellistelt entusiastidelt ja oma ala hästi tundvatelt inimestelt õpetust oli võimalik saada. Saime aimu, milliseid imepäraseid asju on ikka arvutiga võimalik teha. Mõnus oli ka see, et koolitused erinevates paikades läbi viidi. Sai näha, kuidas kusagil kodukoha kroonikat talletatakse ja asju jäädvustatakse. See andis uusi ideid ja kogemusi. Näiteks see, kuidas Pajusis olid fotod pandud välja talude kaupa, avaldas muljet ja on järgimist väärt. Mis puudutab aga ajaloopäeva, siis arvan, et ajaloo teema käsitlemine on veel liiga laiahaardeline. Võib-olla tahaks asi süvenemist. Igatahes mõtteid andis see päev küll.” 

VAIKE KÄOSAAR

blog comments powered by Disqus