KIRI: Põllumehed pole rahul valitsuse aktsiisipoliitikaga

Valitsus plaanib oma haldussuutmatuse tõttu karistada põllumehi 150 miljoni krooniga ja taganeb liitumiseelsetest lubadustest

Põllumehed ei saa aru, miks valitsuse haldussuutmatuse tõttu tahetakse karistada ausaid põllumehi, kes ei ole süüdi, et esineb hulgaliselt erimärgistatud diislikütuse ?pesemist?, mille tulemusel laekub riigieelarvesse vähem aktsiisimaksu.

Käibemaksu- ja aktsiisipettuste tõkestamiseks kavandatakse valitsuskomisjoni ettepanekul erimärgistatud diislikütte aktsiisi tõstmist, et vähendada pettusi kütuseturul ja suurendada riigieelarvet.

Arvestades põllumajandussektoris tarbitavat erimärgistatud diislikütuse kogust (Maksu- ja tolliameti prognoos tänavuseks on 112 000 tuhat tonni), kaotaksid põllumajandustootjad aastatel 2005-2006 kokku 71,75 miljonit krooni nn sinise diislikütte aktsiisi tõusust, lisaks veel sama suure summa nn punase diislikütuse aktsiisi tõusust, mida kasutatakse kuivatite ja tootmisruumide kütteks.

Põllumajandustootjad, kes on viimastel aastatel teinud suuri investeeringuid, et kohaneda EL nõuete ja konkurentsitingimustega, seatakse veelgi ebavõrdsemasse konkurentsi võrreldes teiste EL liikmesmaade põllumeestega, sest kõigis ühenduse riikides on kasutusel erinevaid meetodeid diiselkütte hinna kompenseerimiseks. Sisuliselt tekitab ja süvendab see ebastabiilsust tootmises ja võib taas paljud põllumajandusettevõtted majandusraskustesse viia, mille tulemusena väheneb ka tööhõive.

Põllumehed uurisid enne liitumist üksikasjaliselt ühinemistingimusi, sh 2003. a rahandusministeeriumi seisukohta, kus on kirjas, et aktsiiside ühtlustumine toimub 2010.-2013. a ning seda, et EL on kehtestanud Eesti jaoks miinimumaktsiisi tasemeks 330 kr, kuid juba täna on see 420 kr.

Teeme ettepaneku aktsiisi mitte tõsta, kui seda aga tehakse, siis eelnevalt koos põllumajandustootjate esindajatega välja töötada kompenseerimise kord.

Juhul, kui riigiasutused ei tule toime oma ülesannetega aktsiisipettuste väljaselgitamisel, pakuvad põllumehed oma abi ja on nõus vabatahtlikena selles töös osalema.

Üllas Hunt, Eestimaa Põllumajandustootjate Keskliidu juhatuse esimees

blog comments powered by Disqus