KIRI: Kes teab vastust?

Olen seisukohal, et kommunaalmaksude ja teenustasude sissekasseerimise süsteem pole õiglane.

AS Jõgeva Elamu poolt saadetud maksuteatises olen nõus ainult haldusteenusega, mis on määratud linnavolikogu otsusega. Ülejäänu ei ole minu arvates õiglane. Ei saa võtta raha üldkasutatavate ruumide elektri, prügiveo, remondi ja hoolduse eest, arvestades korteri suurust. Kui mu korter on suurem, ei tooda ma seetõttu rohkem prügi, ei viibi rohkem üldkasutatavates ruumides ega tarvita seal ka rohkem elektrit!

Olen õigust otsinud isegi tarbijakaitsest, kuid sealt vastati, et nemad sellise probleemiga ei tegele.

Jääks üle vaid kohtusse pöörduda, kuid see on kulukas, raiskab aega ja närve. Mõelge, armsad kaaslinlased, mida peaksime ebaõiglaste maksude vastu ette võtma.

KALEV UNT

blog comments powered by Disqus