Kiri: Kas upume prügisse?

Ka niisugune variant on juba päevakorda kerkimas, kui me endale probleemi tähtsust ei teadvusta.

Oleme ju ilmselt kõik alates detsembrikuust  ja pisut varemgi meedia vahendusel kuulnud, et 1. jaanuarist 2008 hakkab kehtima jäätmeseaduses kaks sorteerimisjuhendit.

Esimene taaskasutatavate jäätmete sorteerimise kohta ja teine biolagunevate jäätmete sorteerimise kohta.

Käes ongi jaanuar 2008 ja mida see näitab?

Suurem osa inimesi ei ole jõudnud end nende juhenditega kurssi viia. Prügikastidesse pannakse jätkuvalt sorteerimata jäätmeid, mõtlemata sellele, mis meist edasi saab.

Neid prügikonteinereid lihtsalt esialgu ei tühjendata, prügiauto sõidab vastavalt graafikule kohale ja ära.

Tahaksin kui linna suurelamu majavanem  öelda: ärme tekitame endile juurde äärmiselt ebameeldivaid probleeme.

Otsime üles Jõgeva Linnalehe 22. dets 2007 nr  11 (69) lk 3 ja loeme hoolikalt prügi sorteerimise juhendid läbi, neid on ainult kaks. Uskuge, sellest on abi!

Rein Raudoja


Toimetuselt

Vooremaal on kavas nii neljapäevases kui ka laupäevases lehes prügi sortimisest lähemalt kirjutada. Et teema on oluline ja läheb meile kõikidele korda, tõestas ka miniküsitlus toimetuserahva hulgas.

Tõsiseid probleeme võib tulla suurtes korrusmajades, kus osa elanikke sordivad oma prügi eeskujulikult, teine osa aga keeldub igasugusest sortimisest ning viskavad oma rämpsu, kuhu juhtub. Kas jätta kõik nii, nagu keegi viskab? Tellida iga korteri jaoks prügikastid, mis on täielik absurd, sest millised näeksid sel juhul välja kortermajade ümbrused? Keegi ei taha ju süüdimatute kaaskodanike lohakuse pärast lisaraha maksta. Või teavitada, teavitada, teavitada…? Ehk lõpuks isegi naabrivalve peale mõelda?

Ootame oma lugejatelt kirju, kus välja toodud prügindusega seotud ette tulnud probleemid ? saaksime need küsimused asjaomastele instantsidele edasi anda.

blog comments powered by Disqus