Kiired otsused võivad valusasti kätte maksta

Tänavu seisab põllumees keeruliste valikute ees ja peab pingsalt mõtlema, kuidas ja mida edasi teha, mismoodi toime tulla. Aeglaselt toimivas majandusharus, mida põllumajandustootmine kahtlemata on, ei saa teha kiireid otsuseid. Need võivad  võib hiljem valusasti kätte maksta.

Kaetakse saamata jäänud tulu

Praegune majanduslik olukord on ka meie põllumajandusettevõttele piisavalt keeruline. Kui võrrelda möödunud aasta esimese kahe kuu  piima hinda ja tänavu jaanuaris veebruariks sõlmitud lepingu põhjal saadavat piimaraha, siis vastav summa on 1 800 000 krooni võrra vähenenud.  Piima hinna puhul, mis on reaalselt alla nelja krooni liitri eest, on selgesti tegemist puhtalt kahjumliku tootmisega.

Põllumajandusminister ütles, et ministeerium vähendab põllmeestele mõeldud toetusrahasid 535 miljoni krooni ulatuses. Põllumajandustoetus pole samastatav puuetega inimestele mõeldud abirahaga. Põllumajandustoetusega kaetakse tegelikult põllumehele saamata jäänud tulu.

Tänastes majandusoludes soovitakse kokku hoida, milleks põllumajandustootmises on aga võimalused piiratud.  Jättes loomadele toiduratsioonist midagi andmata, rikume nende tervist.  Põhimõtteliselt juhtub sama ka siis, kui loobuda põldude väetamisest teatud väetistega. Esimese aasta annab põld saaki oma varude arvelt ja ehk asi polegi nii hull. Me ei tohi aga unustada vanasõna, et narri põldu üks kord ja põld narrib sind kümme korda tagasi. Nii põed oma möödalaskmisi veel pikka aega.

Torma POÜ tõenäoliselt abi ei kasuta

Küll aga saab kokku hoida investeeringute arvelt. Torma Põllumajanduse osaühingus on varasematel aastatel tugevasti investeeritud. Nii saame me ehk nii-öelda rasva sulatada ega pea ka kasutama MES-i võimalust. Kahtlemata on MES-i pakutav variant aga üks viis põllumajandustootja olukorra kergendamiseks.

Maaelu edendamise sihtasutus (MES) on garanteerinud põllumajanduslaene varemgi ja tegeleb sellega pidevalt. Seda tehakse ennekõike nende põllumajandusettevõtete huvides, kes ühel või teisel põhjusel panga nõudeid täita ei suuda ja kellel tekivad raskused pangast laenu saamisel. MES garanteerib, et võtab osa laenuvastutusest endale. Mõnigi firma saab ehk pangast laenu lihtsamalt, kui MES käendajaks hakkab. Torma põllumajandusühistu ei tarvitse aga seda võimalust tõenäoliselt kasutada.    

iii

AHTO VILI, Torma Põllumajandusosaühingu juhataja

blog comments powered by Disqus