Kiigemetsa Kooli juhib Urmas Paju

Siimustis tegutseval Kiigemetsa Koolil on eilsest uus direktor: sellesse ametisse kinnitati senini Jõgevamaa Omavalitsuste Aktiviseerimiskeskuse juhatajana töötanud Urmas Paju.

Voorel tegutsevas aktiviseerimiskeskuses jõudis Urmas Paju töötada kümme kuud.

“See oli suhteliselt lühike, aga samas sisukas aeg: tuli aidata mitme töös olnud projekti otsi kokku võtta ning teha ettevalmistusi uute käivitamiseks,” ütles Urmas Paju. “Minu kui pedagoogiharidusega inimese jaoks tähendas see aeg ka lähemat tutvumist sotsiaalvaldkonnaga ning vaatenurga teatavat muutumist. Mõistsin, et tööta jäänud inimeste uuesti järje peale aitamiseks ei piisa pelgast soovitusest tööhõiveametis ära käia, vaid see on mahukas ja ränk töö.”

Kui kuulutati välja konkurss Kiigemetsa Kooli direktori kohale, sai Urmas Paju aru, et selles ametis saab ta kahe talle tuttava valdkonna kogemused ühendada. Seda enam, et mees oli jõudnud äratundmisele, et töö koolis huvitab teda endiselt.

Kuigi Kiigemetsa kooli ja uute kolleegidega tutvumiseks pole Urmas Pajul veel kuigi palju aega olnud, on tal siiski tekkinud mõned mõtted, mida ta tahaks uues ametis ellu viima hakata.

“Arvan, et sotsiaalvaldkond peaks koolile lähemale tulema,” ütles Urmas Paju. “Selles mõttes, et nii mõnegi õpilase puhul tuleks varakult mõelda, mis temast pärast kooli lõpetamist saab: kas ta vajab kohta hooldekodus jne. Jätkuvalt tuleb edasi tegelda ka kooli mainega: kuigi selle kooli lapsed on tõesti mõnes mõttes erilised, ei maksa Kiigemetsa koolis samas mingit tonti näha.”

Oma eelkäija, kümme aastat kooli juhtinud Janne Vilmsi töösse suhtub Urmas Paju suure respektiga.

“Laste eest on hästi hoolt kantud ja koolis valitseb väga sõbralik õhkkond. Ka pedagoogide kaader on tugev. Mõnda spetsialisti oleks sinna siiski juurde vaja, samuti oleks vaja projektijuhi ülesannetes inimest, kes aitaks arendusprojekte jõulisemalt käima tõmmata,” ütles Urmas Paju. “Näiteks võiks koostöös Tartu või Tallinna ülikooli eripedagoogikaspetsialistidega käivitada koolitusprojekte, milles saaksid osaleda nii meie kui ka teiste koolide õpetajad. Kiigemetsa koolist võikski kujuneda maakonna kompetentsikeskus eripedagoogika alal, teenäitaja tavakoolidele, kus üksikuid erivajadusega lapsi õpib. Paljud eriõpet vajavad lapsed jäetakse ju ühel või teisel põhjusel kodule lähimasse kooli õppima ning sealsetel pedagoogidel pole just kerge nendega oma “iseenese tarkusest” hakkama saada.”

Kuigi vaid kümme aastat tagasi valminud Kiigemetsa Kooli hoone on võrreldes paljude teiste, aastakümneid remontimata riigikoolidega tunduvalt paremas seisukorras, vajab sealgi Urmas Paju sõnul juba üht-teist remontimist. Ning lähtudes muutunud oludest ja arusaamadest on vaja teha koolis ja õpilaskodus ka teatavaid ümberehitusi. Näiteks oleks vaja jaotada õpilased senisest väiksematesse rühmadesse.

Pärit on vastne Kiigemetsa Kooli direktor siitsamast Jõgevamaalt, täpsemalt Sadukülast. Kõrghariduse omandas ta Tallinna Pedagoogilises Instituudis kehakultuuri erialal. Aastatel 1980-2005 töötas ta Palamuse Gümnaasiumis: esialgu kehalise kasvatuse õpetaja ja 1984. aastast direktorina. Aastatel 2005-2007 juhtis ta Lääne-Virumaal tegutsevat Väike-Maarja Gümnaasiumi. Jõgevamaa Omavalitsuste Aktiviseerimiskeskuse juhataja ameti andis Urmas Paju üle Ülvi Noolele.

RIINA MÄGI

blog comments powered by Disqus