Keskkonnaministeerium vastandub rahva huvidele

Riigikogu Rahvaliidu fraktsioon ühineb keskkonnaorganisatsioonide pöördumisega, milles palutakse peatada puudulikult ettevalmistatud looduskaitsehalduse reformiga seotud seaduse menetlemine.

Keskkonnaministeeriumi plaanitav reform on vastuolus ministeeriumi arengukavaga, mis on kinnitatud keskkonnaministri käskkirjaga 7. mail 2007. Reformide rutakust näitab isegi see, et keskkonnaministri enda kinnitatud arengukava selliseid muudatusi ette ei näe.

Keskkonnaministeerium ei ole teostanud ühtegi analüüsi, mis kinnitaks, et reformi tulemusel muutub keskkonnavaldkonna eesmärkide täitmine tõhusamaks ega too kaasa negatiivset mõju looduskeskkonnale.

Keskkonnaminister juhindub oma tegevuses nõukogude-aegsest mudelist, jättes tahaplaanile euroopalikud väärtused kaasamisel. Minister unustab, et aeg, mil otsuseid tehti kabineti suletud uste taga, on möödanik.

Rahvaliidu fraktsioon on seisukohal, et avaliku võimu teostamine oleks avalikkuse huve teeniv, on vaja tõsta otsustamise ühiskondlikku legitiimsust, kaasates nii seaduste koostamisse kui ka riigi arengu seisukohalt oluliste kontseptsioonide, poliitikate ja arengukavade väljatöötamise protsessi võimalikult palju erinevate huvirühmade esindajaid.

19. septembril esitas Rahvaliidu fraktsioon valitsusele pöördumise, milles tegi ettepaneku moodustada keskkonnaministeeriumi haldusalas toimuva reformi analüüsimiseks kõiki looduskaitse organisatsioone ja teadlasi kaasav valitsuskomisjon. Peaminister ei pidanud valitsuskomisjoni moodustamist vajalikuks, põhjendades seda veendumusega, et ümberkorraldused muudavad keskkonnavaldkonna eesmärkide täitmise tõhusamaks ja mõjusamaks.

KAREL RÜÜTLI, Riigikogu Rahvaliidu fraktsiooni esimees

blog comments powered by Disqus