Keskkonnakahju tuleb tegelikult heastada

Keskkonnaministeeriumi juurde moodustatud töörühm sai valmis
keskkonnavastutuse seaduse eelnõu, mille peamiseks eesmärgiks on tagada
kahjustatud keskkonna taastamine või asendamine.
Keskkonnavastutuse seadus aitab senisest paremini rakendada põhimõtet
“saastaja maksab” ehk tagada keskkonnakahju tegeliku heastamise kahju
tekitaja poolt. Kui keegi näiteks hävitab väärtusliku koosluse, siis
lisaks trahvi maksmisele on ta kohustatud taastama endise olukorra.
Kuidas see täpselt toimub, määratakse kindlaks iga juhtumi puhul eraldi.
Põhimõtted, millest tuleb lähtuda, kehtestatakse aga keskkonnavastutuse
seaduses.

blog comments powered by Disqus