Keskkonnaamet uuendas Toomal Endla looduskeskuses ekspositsiooni

Kolmapäeval avas Eesti Keskkonnaamet Toomal Endla looduskeskuses uuendatud ekspositsiooni, mis läks maksma 47 918 eurot.

Keskkonnaameti Jõgeva-Tartu regiooni keskkonnahariduse spetsialist Elo Raspel ütles, et uuendatud on umbes pool püsinäitusest. Selleks kasutati Euroopa Liidu Regionaalarengu Fondi abi. Projekti teostas firma KAOS Arhitektid. 

Ekspositsioon muutus lastepärasemaks

Raspeli sõnul on püsinäitusel uuendatud märgade metsade elustiku teema, ekspositsiooni on muudetud lastepärasemaks ning tegevuslikumaks. Samas on rõhk endiselt soodel ning arvesse on võetud viimastel aastakümnetel tehtud soode uurimise tulemusi.

“Me ei saa enam öelda, et Eesti pindalast moodustab soine maismaa 22 protsenti. Eestimaa Looduse Fondi 2010. aastal tehtud soode inventuuri järgi on meil soid ainult 5,5 protsenti. Kuivenduse mõju soodele on olnud suur,” rääkis Raspel.

Keskkonnaameti Jõgeva-Tartu regiooni looduskasutuse spetsialist Kai Kimmel ütles, et Toomal on läbi aegade liikunud väga palju tarku ja ettevõtlikke inimesi. “Oleme unistanud, et Toomal võiks olla rahvusvaheline märgalade ning soode uurimise keskus. Päris nii pole see küll läinud, kuid Tooma keskuse uksed on alati kõikidele avatud,” lisas ta. Veel usub ta, et Endlas on tugev kohavaim ja sellepärast tulevad inimesed siia tagasi.

Keskkonnaameti Jõgeva-Tartu regiooni juhataja Rainis Uiga hinnangul peaks uuendatud ekspositsioon vastama ka kõige nõudlikuma külastaja ootustele. 

Sisustatud on ka õppeklass

Ühes teemasektoris on räägitud sellest, mis on soo, kuidas ja miks ta tekib ning mis mõjutab soode säilimist. Kindlasti on neid praegu vähem seetõttu, et hoolega on turvast kaevandatud, kuid soid on ka kuivendatud.

Püsiekspositsioonil on rõhk Endla looduskaitsealal. Samuti saab vaadata märgalade loomi, neist osa on väljas topistena, palju on kasutatud pildimaterjali. Samuti saab tutvuda loomade jälgedega.

Ekspositsioon jätkub õppeklassis. Seal on näha, kuidas soid on uuritud, mida on tehtud varem ja mis praegu käsil. Samuti on võimalik tutvuda teadlaste tööga Toomal. Kaua aega tegeldi siin lisaks soode uurimisele ka maaparandusega. Samuti on Toomal aastatel 1928 – 1944 tegutsenud sookool, kus õpetati maaparandust.

Veel on õppeklassis võimalik tutvuda õietolmu teradega. Seda valdkonda on uurinud Paul Thomson, kes lahkus küll teise maailmasõja ajal Eestist, kuid jõudis teha teadustööd ka Toomal. Ekspositsioonis on võimalik vaadelda mikroskoobi all viie taimeliigi õietolmu teri. Samade liikide õietolmu on ka suurendatud, teri saab katsuda.

Ekspositsiooniga saab tutvuda tööpäevadel ja töö ajal, selleks tuleb eelnevalt kokku leppida keskkonnaameti Jõgeva-Tartu regiooni keskkonnahariduse spetsialisti Elo Raspeliga.

Varasem ekspositsioon valmis Toomal 2004. aastal.

i

HELVE LAASIK

blog comments powered by Disqus