Kes sobiks meile järgmiseks maavanemaks?

Harry Poom, autojuht:
«Margus Orol saab viis aastat täis, paistis, et sai oma tööga hakkama. Sellest, et ta enam uuesti ei kandideeri, pole kahju, sest tahaks näha, mida teeb uus maavanem ja mida ta korda saadab. Eelistan, et uus juht oleks Jõgevamaa inimene. Praegusest kolmest kandidaadist tundub olevat tugevaim Aivar Kokk. Ta on vast kõige tuntum ja paistab, et tegija mees nii ettevõtluses kui ka vallavolikogu esimehena. Haldusreform on küll jälle päevakorral, kuid tahaks loota, et Jõgeva maakond jääb ikkagi alles, aga mõned vallad võivad küll ühineda.»

Ain Maante, ettevõtja:
«Mis see maavanem mulle annab? Olen ettevõtja ja pean ise oma jõuga hakkama saama ? maksud maksma ja endal hinge sees hoidma. Mul ükspuha, kes on maavanem, ja kas teda üldse on või ei ole. Vaat, vallavanem peab olema. Kohalikust võimust aitaks: vallavanemad olid ka vanasti, teda on vaja. Ei ütleks, et viimase viie aastaga oleks maakond vaesemaks jäänud. Aga kust see rikkus tulebki, kui töötust tuleb juurde ja makse laekub järjest vähem. Jõgevamaa on üldiselt sama vaene nagu minagi. Ma pole nii rikas, et tööjõudu palgata või naist pidada.»

Tiina Tegelmann, rahvamaja juhataja:
«Kahju, et Margus Oro enam ei kandideeri meil, vaid Tartumaal. Tema võiks julgelt ka järgmised viis aastat Jõgevamaad juhtida. Tihtipeale ongi kurb tõdeda, et tubli inimene peab mõne aasta pärast oma kohalt lahkuma. Leian, et peaks olema pikemaajalisem võimalus ennast tõestada, pealegi on alati õigus teda ametipostilt tagasi kutsuda. Uue maavanemana sooviksin näha teotahtelist ja arukat, Jõgeva maakonda armastavat inimest. Pole tähtis, on ta mees või naine, parteisse või erakonda kuulumise jätaks ma samuti kõrvale: ma lähtuksin inimesest ja tema võimetest.»

Kalev Kalme, kalur:
«Mina neid uusi maavanema kandidaate Nisu, Kokka ega Tuhkaneni ei tunne, aga praeguse maavanema Oroga olen küll rahul, ta võiks edasi olla. Nüüd on kuulda, et ta läheb hoopis Tartumaale. Kui ta seal läbi läheb ja saab parema ja kõrgema koha, eks see näitab mehe tublidust ja tugevust. Regionaalminister tahab kõvasti valdasid ja maakondi ühendada, aga seda peaks ka piirkonna rahva käest küsima. See pole ka päris õige, et maavanema määrab regionaalminister ainuisikuliselt, omavalitsuste esindajatel peaks olema õigus sõna sekka öelda. Maavanem on nagu ühe piirkonna minister.»

Raissa Tammeleht, puusepp:
«Konkreetset inimest ei oska välja tuua. Nendest kolmest kandidaadist on mulle vaid üks tuntud, sedagi rohkem ärimehena. Maavanem peab olema mees, kes seisab oma sõnade taga tegudega. Piirkonna areng, rahva rahanduslik ja sotsiaalne heaolu sõltub maavanemast. Nagu ükski kanala ei saa hakkama kuketa, nii ka maakond ilma vanemata. Pole tähtis, kust meile uus juht tuleb. Oluline on, et ta oleks haritud, laia silmaringiga, mitut võõrkeelt valdav ja teadlik regiooni valupunktidest. Ta peab oskama valitsuselt välja võidelda piirkonnale hädavajaliku raha.»

Toomas Jänes, ettevõtja:
«Teadmata tagamaid, kuid lähtudes sellest, et senine maavanem ei kandideeri enam siin, vaid hoopis Tartumaal ning teades, milline on Jõgeva- ja Tartumaa areng, tekib küsimus, et miks just Tartu? Maavanem peaks pöörama tähelepanu ka maakonnakeskusele, kuid Jõgeval ei paista see kuidagi välja. Uue jõgevlasena ütleksin, et keskus oleks oluliselt ilusam ja meeldivam, kui kaks peatänavat oleks renoveeritud. Tean, et teede remont on kallis, kuid see jätaks külalistele ja neile, kes kaaluvad siin ettevõtlust arendada, linnast ja maakonnast parema mulje.»

 ARDI KIVIMETS

blog comments powered by Disqus