Kes saab eurotoetust põllumaa korrashoidmiseks?

Toetuste saamise võimalus on tekitanud nii maaomanikes kui rentnikes küsimuse: Kellele toetust makstakse?

Pindalapõhiseid toetusi saab maa hooldaja, kes hoiab maa heas põllumajanduslikus korras ja täidab toetuse saamise tingimused. Toetuse saamiseks peab olema vähemalt 1 ha põllumajandusmaad, kusjuures põllu suurus ei tohi olla väiksem kui 0,3 ha.

Maaomanikul on maa korrashoidmiseks laias laastus kolm võimalust:

hooldada maad ise ja küsida selleks ka toetust (eeldab põllutööriistade olemasolu),

lasta maa teenustööna hooldada ja küsida selleks toetust (kui endal ei ole vajalikke seadmeid),

anda maa rendile ja lasta rentnikul toetust taotleda.

Toetus ei ole mõeldud maaomanikule, kes maa korrashoidmisega ei tegele. Sama maa peale ei saa toetust kaks või rohkem taotlejat, näiteks maaomanik ühtset pindalatoetust ja rentnik teravilja kasvatamise eest lisatoetust.

Soovitame maaomanikul ja rentnikul omavahel kokku leppida selles, kes toetust taotleb, ja vormistada kokkulepe kirjalikult, näiteks rendilepingus.

Rendilepingu sõlmimine ei ole kohustuslik ja seda ei tule PRIA-le koos toetustaotlusega esitada. Ainult sel juhul, kui selgub, et sama maa peale küsis toetust mitu inimest, kontrollib PRIA inspektor taotlejate juures kohapeal seda, kellel on dokumentide järgi õigus maad kasutada.

Ühtne pindalatoetus ja täiendav otsetoetus

Ühtse pindalatoetuse saamiseks tuleb taotlejal kas:

külvata põllukultuurid või rajada mustkesa 15. juuniks;

niita või karjatada rohumaal loomi enne 31. juulit ning niide hekseldada või ära vedada (v.a heinaseemnepõllud ning käesoleval aastal rajatud rohumaa);

kasutusest väljas olevale maale rajada 1. juuliks põllumajanduskultuur või mustkesa või teha 31. juuliks mehhaaniline umbrohutõrje.

Ühtse pindalatoetuse põhimakse suurus on umbes 417 kr/ha, aga täpse toetuse suuruse kinnitab põllumajandusminister pärast seda, kui kõik taotlused on läbi vaadatud.

Täiendavat toetust saab taotleja, kes kasvatab põllukultuure, sertifitseeritud heinaseemet, veiseid või uttesid.

Loomade eest täiendava toetuse saamiseks peab olema taotlejal 17. mai seisuga üle 1 kuu vanuseid veiseid või vähemalt 10 üle aasta vana utte. Loomad peavad olema nõuetekohaselt märgistatud ja kantud PRIAs loomade registrisse. Sama arv nõuetele vastavaid veiseid ja uttesid, kellele toetust küsiti, tuleb pidada karjas kuni 1. septembrini.

(Järgneb neljapäevases Vooremaas)

Heli Raamets, PRIA nõunik

blog comments powered by Disqus