Kes kellega Europarlamendis käib?

Europarlamendis tehakse isevärki poliitikat. Kuna parlamendivalimiste tulemusena ei sünni Euroopa ?valitsust?, siis pole siin kohta ei koalitsioonil ega opositsioonil. Poliitiline spekter on esindatud seinast seina, kusjuures kaks suurimat fraktsiooni on parempoolsete konservatiivide ja vasakpoolsete sotsialistide päralt.

Lisaks liberid, rohelised, kommarid, neonatsid ja euroskeptikud. Vaatamata maailmavaatelisele erinevusele, on kõik poliitilised jõud seda meelt, et parlamendile tuleks anda rohkem mõjuvõimu, mis tasakaalustaks liikmesriikide huve seadusloomes.

Fraktsiooni suurusest sõltub rahakoti paksus

Europarlamendi poliitilises ülesehituses kehtib karm loogika: tahad luua fraktsiooni, löö ühte punti erinevatest liikmesriikidest valitud saadikutega. Nii näiteks on fraktsiooni asutamiseks tarvis 29 ühest liikmesriigist valitud saadikut, samas kui nelja riigi esindajate põhjal loodud saadikuterühm võib piirduda 14 inimesega.

1999. aasta valimistulemused andsid Euroopa Rahvaparteile/Euroopa Demokraatidele (ERP/ED) 232 kohta ja Euroopa Sotsialistide Parteile (ESP) 175 kohta. Nende kahe poliitilise jõu vaheliseks kaalukeeleks osutus aga Euroopa Liberaalide, Demokraatide ja Reformistide Grupp (ELDRG) 53 kohaga.

Fraktsiooni suurusest sõltub nii häältekaal, mõjuvõim kui ka rahakoti paksus. Mida rohkem kohti, seda rohkem eraldatakse fraktsioonile aega plenaaristungitel oma seisukohtade tutvustamiseks. Mida suurearvulisem on fraktsioon, seda kindlam on maailmavaatelise positsiooni domineerimine poliitika kujundamises ja seadusloomes. Seda lahkemalt jagatakse ka eelarvelisi vahendeid, mis mõeldud fraktsiooni töötajate palkamiseks ja saadikute nõustamiseks nende igapäevases töös.

Eesti hääled tuleb maksma panna

Siit järeldub, et konservatiivse ERP/ED ja sotsialistliku ESP võimalused oma valijate eest seista on märksa paremini tagatud kui näiteks euroskeptikutel ja sõltumatutel saadikutel.

Eesti erakonnad on oma poliitilised valikud langetanud. Res Publica ja Isamaaliit hakkavad kuuluma ERP/ED fraktsiooni, Eesti Sotsiaaldemokraatlik Erakond ühineb ESP-ga ning Reformierakond ja Keskerakond panevad leivad ühte kappi ELDRG-ga.

Arvestatavatest jõududest jääb üle veel vaid Eestimaa Rahvaliit, kelle sümpaatia kuulub fraktsioonile nimega Demokraatia ja Mitmekesisuse Euroopa. Aga need ei ole oma 18 saadikuga tegijad Euroopa poliitikas.

Eesti valijal tuleks langetada otsus selle põhjal, kes kellega Europarlamendis käib ning kes suudab läbi oma teadmiste, kogemuste ja sidemete ennast ka maksma panna.

Kuus valitud kohta Eestist ei ole teab mis palju, kuid marginaalse rühmituse toetamine on ilmselgelt mahavisatud hääl.

Eiki Berg, Europarlamendi liige

blog comments powered by Disqus