Kavandatakse bussiootepaviljonide rajamist Puhu-Risti

Põltsamaa vallas ja linnas ollakse seda meelt, et üsna pea algaval 2017. aastal hakatakse bussiootepaviljonide paigaldamisega tõsiselt tegelema.


Vallavanem Toivo Tõnson märkis, et tuleval aastal saavad Puhu-Risti bussiootepaviljonid paika.

Viimasel Põltsamaa vallavolikogu istungil oli juttu sellest, et Põltsamaa piirkonnas on tekkinud olukord, kus kaugliini bussid ei taha enam Põltsamaale sõita ja eelistavad peatuda Puhu-Ristis, kus on olemas bussiootekohad neljas suunas. Kaks peamist suunda on mõistagi Tallinn ja Tartu. Busse tuleb seal oodata maantee ääres tuule, vihma ja külma käes.

Põltsamaa vallavanem Toivo Tõnson lausus, et tegelikult on see teema juba pikemat aega päevakorral olnud, kuid tänavune suvi läks mööda ootuses et maanteeamet selle probleemi likvideerib. Nii see kahjuks ei läinud. Nüüd on kohapeal initsiatiiv enda kätte võetud ja plaanitakse ehitada nii Tallinna kui Tartu suunda bussiootepaviljon, et inimesed saaksid vihma, lörtsi, lumesadude ja tugeva tuule eest varju minna.

Kohad, kuhu bussioote paviljonid rajada tuleb, asuvad riigile kuuluval maal. Selleks tuleb taotleda nendele maa-aladele tähtajatut kasutusõigust. Tallinna suunda plaanitava bussiootepaviljoni jaoks on tarvis 52 ruutmeetrit maad ja Tartu suunda plaanitava bussiootepaviljoni jaoks 23 ruutmeetrit. Kui õnnestub bussiootepaviljonide jaoks saada kasutusõigus, siis saab selle teemaga edasi liikuda. Bussiootepaviljonide rajamiseks tuleb teha maantee äärde laiendus, mis vastab maanteeameti esitatud tehnilistele tingimustele.

Tartu suunas asuva bussiootekohani juurde jõudmiseks on tarvis praegu ristmiku juures katkevat kergteed pikemaks ehitada. Maanteeamet plaanib selle kergtee pikendust 2018. aastal projekteerima hakata. Tallinna suunal asuva bussiootepaviljonini viiv kergtee teisel pool maanteed on olemas. Tõnsoni sõnul tuleks bussiootepaviljonide rajamiseks teha kulutusi ca 7000 euro eest. Põltsamaa vald on selles osas läbi rääkinud Põltsamaa linnaga, et linn kompenseeriks poole tehtavatest kulutustest, sest bussiootepaviljone on vaja nii Põltsamaa valla kui linna inimestele.

Põltsamaa vallavolikogu liige Tarmo Orr tundis huvi, kes kannab edaspidi bussiootekohtadega seotud hoolduskulud, näiteks lumekoristusega tekkivad kulutused. Põltsamaa vallas asuva Adavere aleviku bussiootekohaga seotud kulutused on maanteeameti kanda, Eskus asuva bussiootekohaga seotud kulutused Põltsamaa valla kanda. Nii Toivo Tõnson kui Põltsamaa vallavolikogu liige Liia Lust olid seda meelt, et Põltsamaa vallal ja Põltsamaa linnal on kasulik bussiootepaviljonid ise Puhu-Risti paika panna, sest maanteeameti otsuseid ja tegemisi oodates võib veel mitu aastat kuluda, kuni need sinna paika saavad.

Vallavolikogu istungil kerkis üles ka teema, et juhul, kui Puhu-Risti bussioote paviljonid rajatakse, on bussidel veel vähem põhjust Põltsamaale sisse sõita. Põltsamaa vallavolikogu esimees Indrek Eensalu lausus, et tegelikult keerab järjest vähem Tallinna ja Tartu vahel sõitvaid busse sisse ka Mäo sõlmjaama. Toivo Tõnsoni sõnul on mõeldud ka sellele, et korraldada bussitransport Põltsamaa linnast Puhu-Risti ja sealt linna tagasi. Kunagi oli niisugune bussiühendus olemas Paide linna ja Mäo bussipeatuse vahel. Puhu-Risti ja Põltsamaa linnas asuva bussijaama vahel transpordiühenduse korraldamine sõltub suuresti edasisest bussifirmade töö korraldamisest.

TOOMAS REINPÕLD

blog comments powered by Disqus