Katastriüksus koormati isikliku kasutusõigusega

Põltsamaa vallavolikogu hiljutise istungi päevakorras oli maaüksuse koormamine isikliku kasutusõigusega.


Vallavalitsuse maaspetsialisti Gerli Reimani sõnul soovib Elektrilevi OÜ Kamari alevikus Põltsamaa valla omandis oleva Jõe tee katastriüksuse koormata tähtajatu isikliku kasutusõigusega, mis soovitakse seada teemaale rajatavale maakaabelliinile. Taotluse sisuks on Jõe tee katastriüksusel elektripaigaldise rajamine, selle hooldamine ja remontimine. Koormatava maa-ala pindala on kaks ruutmeetrit. Vallavolikogu liikmed nõustusid tähtajatu kasutusõiguse seadmisega Elektrilevi OÜ kasuks.

TOOMAS REINPÕLD

 

blog comments powered by Disqus