Kas teil on oma plaan?

Kui vahetate töökohta, elukohta, lähete õppima, siis mis sellega kaasneb? Kas lähete vooluga kaasa ja vaatate, mis saab, või  on teil oma plaan?


Esimene soovitus: vaadake enda sisse

Kas ikka teate, milline inimene te olete? Kui kõrgelt ennast hindate? Kuidas suhtlete teistega? Kui suurteks muutusteks olete valmis?

Umbes pooltes olukordades tunnevad täiskasvanud inimesed end nii hästi, et teevad olulisi valikuid õigesti. Ülejäänud pooltel juhtudel jääb märkamata miski, mis kõrvalseisjale kindlasti silma hakkaks. Inimeses on peidus ressursse, milleni on võimalik jõuda teise inimesega aru pidades.

Koolis õpetatakse enese isikuomaduste tundmist ja karjääri planeerimist järjest rohkem. Sellest on uskumatult palju abi inimese arengule ja oluliste valikute tegemisele – täisikka jõudes võiks selline tugi endiselt vajadusel kättesaadav olla. Igapäevaelu elades inimesed tihti ei mõtle murrangulistele hetkedele. Kui aga töökoht kaob või tuleb elukohta vahetada, on vaja kiiresti otsustada ja tegutseda. Sellises olukorras on parem mitte üksi jääda – erapooletut nõu küsima ja tekkinud mõtete sasipundart lahti harutama saab minna ka karjäärinõustaja juurde.

Eestis on alates sellest aastast kõigil võimalik saada tasuta nõu ja tuge tööelu planeerimisel ja muutuste kavandamisel.  Tänavu esimesel poolaastal on lisaks töötutele seda võimalust karjäärinõustaja juures kasutanud juba 3500 töötavat või õppivat inimest. Peamiselt käiakse karjäärinõustaja juures töötamis- ja õppimisvõimaluste läbiarutamiseks ning isiksuseomaduste analüüsiks.

Teine soovitus: otsige infot töötamise ja edasiõppimise kohta

Kas oskate töötamise ja õppimise kohta infot otsida? Kas see info on piisav? Kas oskate arvutada oma valikute hinda rahas?

Inimesel on võimalik oma oskusi edasi arendada, kuid omal käel ei pruugi ta üles leida parimaid enesetäiendamise võimalusi. Näiteks võivad kuskil toimuda kursused, mis annaksid uueks tööks või enesearenguks praktilisi oskusi, õpetaksid tööstressist jagu saama või suurendaksid rahulolu olemasoleva töökohaga. Võib tunduda üllatav, aga vajalikku töötamise ja õppimisega seotud infot ei pruugigi inimene nii lihtsalt omal käel üles leida.

Uuringu “Karjääriteenuste osutamine täiskasvanutele 2014” andmetel kasutavad täiskasvanud arvutit rohkem uudiste lugemiseks, pangateenusteks ja e-kirjadeks, teenuste-toodete kohta info saamiseks ja ostude sooritamiseks. Töötamise ja õppimisega seotud info leidmiseks kasutatakse aga arvutit selle uuringu andmetel tunduvalt vähem. Usaldusväärsemad ja olulisemad karjäärialased infokeskkonnad on karjäärinõustajate igapäevased töövahendid ning nad on valmis aitama iga inimest talle vajaliku info ülesleidmisel. 

Kolmas soovitus: kujundage oma karjääri

Kuidas endale töökohta leida? Kuidas töökohta hoida? Kuidas jagada töö- ja eraelu? Mida teha, kui olukord ootamatult muutub?

Vahel jääb otsuste tegemiseks puudu oskusest leida üles oma positiivsed omadused, lähtuda töökohta valides oma huvidest, väärtustada elu jooksul õpitut ja leida motivatsiooni uute võimaluste vastuvõtmiseks. Motivatsiooni leidmine karjääriplaani koostamiseks ja selle täideviimiseks on muide karjäärinõustamises väga oluline samm.

Linnast maale või teise linna kolides ei saa oma vana töökohta kaasa võtta ning seetõttu tulevad inimesed karjäärinõustaja juurde uurima võimalusi, kuidas uue kodu lähedal uus töö leida või ettevõtlusega algust teha. Kui töökohas viiakse ellu muutusi, mis tekitab inimeses muret, on karjäärinõustajast abi, et edasised võimalused enda jaoks läbi kaaluda. Kui tõesti on sundseis ja koondamine tulemas, aitab nõustaja edasised sammud läbi mõelda, sest mida rutem tegutsema hakata, seda parem on enesetunne. Tööturult pikemalt eemal olnud emadel-isadel on nutikas juba lapsepuhkuse ajal oma edasisi karjäärivõimalusi läbi arutada, et neil säiliks konkurentsivõime ja tööle naasmise ajaks oleksid ka mõned uued kursused läbitud. Kui inimene on aga oma senisest tööst väsinud, aitab karjäärinõustaja tal  huvidest tulenevates võimalustes selgusele jõuda. Tulemuseks võib olla nii ihaldatud ameti õppima asumine kui ka mõne teise töö leidmine samas valdkonnas.

Karjäärinõustajad annavad inimestele tasuta nõu, kuidas oma tööelu jätkata või muuta, ning seda vanusest olenemata. Küsimused, mida aktiivses tööeas inimesed karjäärinõustajatele esitavad, ei tulene tingimata nende soovist teha elus kannapöördeid. Pigem on sooviks oma tööalased võimalused põhjalikult läbi kaaluda, leida uusi võimalusi, kus end teostada või proovile panna ning leida tasakaal töö- ja pereelu kohustuste vahel.

Karjäärinõustajad töötavad üle Eesti töötukassa büroodes ning võtavad vastu igas vanuses inimesi sõltumata sellest, kas nad hetkel töötavad või mitte. Võimalik on osaleda individuaalses või grupinõustamises, samuti on võimalik kirjutada karjäärinõustajale kiri, millele nõustaja vastab kolme tööpäeva jooksul. Oktoobris alustatakse ka Skype-karjäärinõustamisega. Loe lähemalt www.minukarjäär.ee, sealt leiad nii karjäärinõustajate kontaktid kui e-kirja saatmise võimaluse ja grupinõustamiste toimumisajad.

Karjäärinõustamine kõikidele (ka töötavatele inimestele) www.minukarjäär.ee.

LANA RANDARU, töötukassa nõustamisteenuste teenusejuht

blog comments powered by Disqus