Kas pooldate gümnaasiumi sisseastumiskatseid?

Jüri Toit,Jõgeva Ühisgümnaasiumi direktor

Mina suhtun neisse katsetesse positiivselt, sest nii saame sisseastujatega tutvust teha ja näeme nende taset. Muidugi oleks hinnete järgi lihtsam õpilasi võrrelda, kuid elu on näidanud, et need, kes võetakse katseteta vastu, ei püsi koolis kuigi kaua. 

Tiina Oolo, Puurmani Gümnaasiumi direktor

Meie koolis neid katseid ei ole ja meil pole neid ka tarvis. Muidugi on meil gümnaasiumi vastuvõtul teatavad kriteeriumid, me ei võta vastu kahelisi õpilasi. Siiski ei tahaks ma siinkohal gümnaasiumi sisseastumiskatseid avalikult kritiseerida. 

Jaan Rahuküla, Mustvee Vene Gümnaasiumi direktor

Mina isiklikult olen gümnaasiumi sisseastumiskatsete vastu, sest kui laps ikkagi gümnaasiumis õppida tahab, siis peab ta ka seda saama. Mustvee Vene Gümnaasiumi võetakse õpilasi vastu keskmise hinde põhjal, mis peaks olema umbes „neli”.

Heiki Sildnik, Jõgevamaa haridus- ja spordinõunik

Mina suhtun sisseastumiskatsetesse täiesti neutraalselt, sest eks see ole ikka iga kooli enda teha, kuidas nad oma gümnaasiumiõpilasi valivad. Varem oli see sisseastumine pisut keerulisem, kui katsete tulemused tuli maavalitsuses kinnitada, kuid nüüd on see iga omavalitsuse enda teha. Samas saab iga gümnaasiumi astuja endale ju kooli valida, kõikides koolides ei pea katseid sooritama. 

Marianne Kivimurd-Tarelkina, Mustvee Gümnaasiumi direktor

Tavagümnaasiumi peaks õpilasi vastu võtma siiski põhikooli lõpueksamite tulemuste põhjal või siis erineva kallakuga koolidesse vastavate õppeainete tulemuste põhjal. Samas võiks haridusministeerium kehtestada mingi vastuvõtmise korra, et asi oleks ametlik ja seaduslik. Meie koolis peetakse katsetest tähtsamaks vestlust. Minu meelest näitab see lapse õppimisvõimet ja motiveeritust paremini.

KÜSIS EILI KOITLA

blog comments powered by Disqus