Kas Jõgeva linna eelarve on tõesti vastu võetud?

Eelarve on linna üks tähtsamaid dokumente ja kui volikogu liige saab sellise küsimuse esitada, siis on tõesti midagi väga tõsist lahti.

Ebaterve õhkkond on Jõgeva linnavolikogus tekkinud kahe aasta jooksul, kuna koostööst koalitsiooni ja opositsiooni vahel pole asja saanud. Loomulikult on süüd mõlemal osapoolel ja elu linnas sellest paremaks küll ei lähe.

Püüdsime suhteid korrastada ja kutsusime koos Mai Treialiga enne jõule kokkusaamisele IRLi ja Reformierakonna fraktsioonide esimehed, et arutada volikogu töö parandamist. Kohtumine toimus meeldivas õhkkonnas ja üksteisemõistmises. Minus tekitas see igatahes lootust, et edaspidi on volikogu istungid  korrektsemad, paremini ette valmistatud ja ehk õnnestub ka linnaeelarve üle pika aja ühehäälselt vastu võtta.

Kahjuks jätkus volikogu istungil Reformierakonna senine “teerullipoliitika”. Lühikeses perspektiivis võib see muidugi sihile viia, kuid kas ka pikemas? Opositsioon esindab volikogus pea poolte linnaelanike huve. Kuidagi ei saa võimalik olla, et kõik opositsiooni ettepanekud on rumalad või pahatahtlikud.

Kahe aasta jooksul on linnavolikogus toetust leidnud ainult paar Keskerakonna parandusettepanekut, kui IRLi liikmed on suhtunud asja linnakodanikena.

Ka seekord õnnestus tänu Taisto Liivandi ja Kalle Piiskoppeli toetusele läbi viia parandusettepanek, mis jättis linnavalitsuse ilma võimalusest panna lapsevanemad osaliselt koolitoidu eest tasuma. Muus osas jäi meie hääl hüüdja hääleks kõrbes.

Selline õhkkond tekitaski olukorra, kus opositsioon otsustas ära kasutada linna põhimäärusest tuleneva seadusliku võimaluse pärast kuuetunnilist tööd volikogu istungilt lahkuda. See, et koalitsioon ei suutnud õigeaegselt istungi jätkumist läbi suruda, on juba nende ja eriti volikogu esimehe probleem. Meie arvates on linnavolikogus pärast kella 21.00 tehtud otsused ebaseaduslikud ja linna eelarve seega vastu võtmata.

Kas pöördume selles küsimuses õiguskantsleri poole, on veel otsustamata. Väga suurt tahtmist oma linna “sõnnikut” siit välja viia ei ole, isegi siis kui see on järjekordselt Reformierakonna tekitatud. Aga kui on vaja, tuleb seda teha.

Kuid eelarve võetakse enne 1. aprilli nagunii vastu ja hoopis tähtsam on selle sisu. 

Linna 350 töötaja töötasu 

Kuna kahel eelneval aastal ei ole ühtegi meiepoolset eelarve parandusettepanekut arvestatud, siis ei hakanud me seekord enam oma traditsioonilisi soove (matusetoetus, Jõgeva Haigla toetamine jne) esitama ja keskendusime linna töötajate töötasu tõstmisele. Kõik saavad aru, mida elukalliduse pidev tõus rahakoti sisuga teeb. Eelnenud komisjonide istungitest ja mitme koalitsiooniliikme väljaütlemistest oli jäänud mulje, et see ettepanek võib leida ka koalitsiooni toetust. Ju oli see mulje vale, sest kui hääletamiseks läks, toetas opositsiooni vaid Taisto Liivandi. Tundub, et ühisgümnaasiumi personal elab paremini, kuna Jüri Toit ja Rainer Võsaste ei pidanud vajalikuks oma poolthäält anda.

Linnapea Kalmer Lain ja volikogu esimees Meelis Pauklin seletasid võidu, kuidas nad ei tea seda, teist ega kolmandat, ja küsimust võiks arutada veebruaris, sest siis oleme targemad. Selgusetuks jääb vaid, kuidas kogu ülejäänud eelarve on vastuvõtmiskõlbulik, aga väike töötasutõus, mis moodustab sellest mikroskoopilise osa, ei ole.

Arusaamatuks jääbki, miks peaksime eelarve just nüüd vastu võtma, kui veebruaris oleme targad. Aega on meil selleks märtsi lõpuni. 

Võtmekoht – “Karikakra” ehitus

Olulise osa eelarvest moodustavad investeeringud. Ka siin on linnavalitsuse seisukohad väga hüplevad ja selgeks mõtlemata.

Eelarve tutvustamisel volikogus ütles linna finantsjuht Kaja Pärn, et lasteaia “Karikakar” ehitamiseks on puudu 200 000 kuni miljon eurot. Linnapea oli teisel arvamusel. Jagame siin kindlasti oma valdkonda hästi tundva spetsialisti seisukohta.

Eelkõige tuleb ikkagi lasteaed valmis ehitada ja teised investeeringud seniks külmutada. Kindlasti on ka teised ehitised linnale vajalikud, aga raha paneb asjad paika.

Oleks ikka suur õnnetus, kui lasteaia ehitus tuleb rahapuudusel pooleli jätta. Liiatigi on vist paljudel meeles veel tingel-tangel lasteaia “Rohutirts”ehituse ümber, mis küll suure vaeva ja raha juurdemaksmisega valmis saadi ja nüüd kuuldavasti juba otsast laguneb.

Protsess on ka seetõttu pöördumatu, et linnavalitsus otsustas lasteaia millegipärast juba sügisel tühjaks kolida ja pani lapsed ühisgümnaasiumi. Lasteaiahoonet juba otsast lagastatakse, aga ehitus ei alga enne suve. Kuhu jäi terve mõistus?

Midagi pole parata, meelde tuleb eelmise sajandi lõpp, kui seda lasteaeda Reformierakonna eestvedamisel kaotada püüti. Õnneks oli meil võimalik aastatel 2002-2007 linna valitsemise juures olles sellised  plaanid blokeerida.

Ajuti tundubki, et Reformierakonna tagakambris on “Karikakrale” kriips peale tõmmatud ja abilinnapea Kübarale jäävad hoolimata tema väljaütlemistest linnalehes järjekordselt tühjad pihud.

Linnaeelarve oli finantsjuhi poolt korrektselt ette valmistatud, tasakaalus ja matemaatiliselt õige.

Sisuliselt on asi muidugi keerulisem. Volikogu istungil ei osanud linnapea mitmete ettevõtmiste vajadust selgelt põhjendada ja jäi volikogu liikmete küsimustele vastamisel raskustesse.

3. jaanuari ajalehest  Vooremaa selgus, et ka volikogu esimees ei oma täit informatsiooni otsuste tegemiseks. Kuidas siis veel peaksid volikogu lihtliikmed oskama korralikke otsuseid teha.

Härrad Lain ja Pauklin, võtke korraks aeg maha ja tehke endale asjad selgeks. Ehk oleks siis võimalik eelarve  märtsikuuks ka ühehäälselt vastu võtta.

i

AARE OLGO, Jõgeva linnavolikogu Keskfraktsiooni esimees

blog comments powered by Disqus