Kas 16. november peaks olema riigipüha?

Viktor Meister, pensionär  

See oli äärmiselt julge samm. Minul poleks selle vastu  midagi, kui see praegu Eesti taassünnipäeva nimetust kandev tähtpäev riigipühaks kuulutataks. Kindlasti aitaks see ka praegustel noorematel inimestel paremini mõista Eesti taassünnipäeva ja sellega seotud sündmuse tähtsust. 

Eino Veskis, Jõgeva Täiskasvanute kooli ajalooõpetaja

Toetan mõtet kuulutada 16. november riigipühaks, sest see oli tõesti määrava tähtsusega sündmus. Minu hinnangul tänapäeval seda sündmust alahinnatakse. Eesti taassünnipäeva kuulutamine riigipühaks aitaks selle päeva olulisust mõista ka nooremal põlvkonnal.  

Mati Kepp, Mustvee linnapea

Vaadates kasvõi Mustvee koolinoori, võib tõdeda, et ega nad ikka tollaseid sündmusi päris hästi ei adu ega mõista ning ei saa aru, kui julged ja olulised need selle ajahetke kontekstis olid. Tuleb nõustuda nende inimestega, kelle hinnangul tuli Eesti taasvabanemine meile liiga lihtsalt kätte. 16. november võiks riigipüha olla küll. Samuti sobiks 16. november riigipühana ajaliselt hästi 20. augusti kui taasiseseisvumispäeva ja jõulude vahele.  

Eenok Haamer, EELK Mustvee koguduse õpetaja

Ega me tollal ei mõelnud mitte niivõrd selle peale, kuidas pisike Eesti Moskva keskvõimule vastu hakkas, vaid korraga oli meie olukord muutunud ja see täitis inimesed lootusega. See oli kindlasti eriline ja pöördeline hetk Eesti ajaloos. 16. novembri võiks riigipühaks kuulutada küll, sest see aitaks selle 21 aasta taguse sündmuse olulisust lahti mõtestada ka noorema põlvkonna jaoks.

KÜSIS TOOMAS REINPÕLD

blog comments powered by Disqus