Kantsler peab Raja vanausuliste kiriku taastamist vajalikuks

Pärast Raja vanausuliste pühakoja palvemaja, selle raamatukogu ja ikoonikirjutaja Gavriil Frolovi hauakambri külastamist ning Kasepää vallavanema ja koguduse esindaja Osip Jotkini selgituste kuulamist ütles rahandusministeeriumi kantsler Tea Varrak: “Haruldasi ajaloo- ja kunstimälestisi oli väga huvitav vaadata. Kahju, et senini on taastamata pühakoja kirik, mis kindlasti tuleks restaureerida. Ma arvan, et Eesti on täna piisavalt heas majanduslikus seisus, et teha suuremaid kulutusi kultuuripärandi hoidmiseks ja taastamiseks. Selleks on mitmeid võimalusi, nii saab kasutada Euroopa Liidu raha ja vahendeid Norra Finantsinstrumendi programmist ja teistestki allikatest pärinevat raha. Vanemate aegade, kommete ja uskumuste tutvustamine tänastele inimestele on äärmiselt vajalik?.

Kantsler Varrak külastas ka Aarne Liivi ettevõtet Kalatalu Härjanurmes, Kassinurme mägesid, Elistvere Loomaparki, loodusmaja ja soomepoiste muuseumi Äksis, Eesti Vabariigi presidendilt ja peaministrilt tunnustuse saanud Saksingute pere kodu ja parki ning graniitkujude aeda Kuristal. Ida-Virumaal külastas Varrak Lohusuud.

“Ma leian, et Eesti riigiametnikud peaksid võimalikult palju Eestis ringi sõitma ja nägema, milline on tegelik elu väljaspool Tallinna. Mida rohkem ametnikud erinevate piirkondadega tutvuvad, seda enam nad mõistavad nende paikade tegelikke probleeme ja vajadusi. Kui riigiametnikud on Eestimaa asjadega hästi kursis, saavad nad julgemini kaasa rääkida rahataotluste üle otsustamisel ja veenduda, et raha suunatakse sinna, kus seda vajatakse ja arukalt kasutada osatakse.”

Tea Varrak arvas, et jõgevamaalased peaksid oma maakonna tutvustamisel ka ise ettevõtlikumad olema. “Tarvis oleks nii Eesti rahvast kui ka välisturiste aktiivsemalt teavitada sellest, kui ilus ja huvitav maa on Jõgevamaa. Rahandusministeeriumis töötab inimesi, kes seotud eri maakondadega. Ministri nõunik Kajar Lember on näiteks Tabivere vallavolikogu esimees. Selliste töötajate kaudu saame tarvilikku infot erinevatest regioonidest ja see võimaldab paremini hinnata, mis ja kuidas võimalik teha on.”

Et Tea Varrak töötas varem Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse juhatajana ja on praegu EAS nõukogu liige,   oli visiidil korduvalt kõneaineks ka sihtasutuse Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus tegevus. “Tean, et Jõgevamaa on ka EAS-i vaatevinklist edasi arenenud, siin on käivitatud ja ellu rakendatud mitmeid projekte,” ütles Varrak.

Kantslerit Jõgevamaa visiidil saatnud rahandusministri nõunik Kajar Lember lausus: “Tea Varraku visiit mõjub Jõgevamaa arengule kindlasti positiivselt ja edasiviivalt. Eriti oleks mõttekas meeles pidada tema soovitust Jõgevamaa vaatamisväärsuste ja omapära energilisemaks reklaamimiseks.”

“On teretulnud, et kantsler Tea Varrak peab vajalikuks riiklikult toetada Jõgevamaa looduse ja kultuuripärandi hoidmist ja propageerimist. Mitmed tema pakutud ideed on seda väärt, et neid põhjalikult arutada. Minu arvates võiks teisedki juhtivad riigiametnikud sagedamini Tallinnast välja sõita ja vaadata reaalset elu Eestis,” märkis rahandusministeeriumi kantsleri vastuvõtja Priit Saksing.

JAAN LUKAS         

blog comments powered by Disqus