Kalandusalasel nõupäeval tauniti röövpüüki

Kalandusalase nõupäeva avas Peipsi Kalurite Ühingu juhatuse esimees Priit Saksing. Arutelul keskenduti suuresti kohapüügiga seonduvatele probleemidele. Keskkonnaministeeriumi peaspetsialist Enno Kobakene märkis, et enam ei saa lubada sellist olukorda, kus Eesti kalurid ületavad koha püügilimiiti. Teatavasti põhjustas ülepüük ka Venemaa delegatsiooni rahulolematust möödunud aastal toimunud valitsustevahelistel läbirääkimistel.

Priit Saksing pidas äärmiselt oluliseks võitlust röövpüügiga. “Kalandusringkondades on röövpüügi lõpetamiseks mitmeid ettepanekuid tehtud. Kord tuleb ometi ükskord jalule seada,” märkis ta.

Saksing toonitas ka vajadust kasutada erinevaid finantsallikaid Peipsiäärsete sadamate nüüdisajastamiseks. Keskkonnaministeeriumi nõunik Lauri Vaarja märkis, et mida väiksem on röövpüük, seda rohkem jätkub kala ausatele kaluritele.

Kalurite Liidu juhatuse esimees Andres Varik selgitas nõupäeval, kuidas on üksikkaluritel võimalik organisatsiooniga liituda.

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus