Kaitseliit korraldas omavalitsusliidule õppepäevad

Kaitseliidu Jõgeva Malev viis 16.-17. märtsini oma Kirna õppekeskuses läbi õppepäevad Jõgevamaa Omavalitsuste Liidule.

Volikogude esimeestele, linnapeadele ja vallavanematele  tutvustati riigikaitse hetkeseisu, Kaitseliitu kui organisatsiooni, Kirde kaitseringkonna tegevusvaldkonda,  Kaitseliidu Jõgeva Malevat ja nende kasutuses olevat varustust, tehnikat ning relvastust. Lektoritena astusid üles Kaitseliidu ülem kolonelleitnant Raivo Lumiste, Kirde kaitseringkonna ülem kolonelleitnant Martin Herem, Jõgeva maleva pealik kapten Janno Rosenberg ning ohvitserid Kaitseliidu ja Kaitseväe peastaabist.

Kolonelleitnant Raivo Lumiste sõnul on sellised õppepäevad alati teretulnud. “Nii saab Kaitseliit tutvustada  omavalitsustele oma eesmärke, võimalusi ja ka väärtusi. Kaitseliidu üks olulisemaid väärtusi on kogukonnakesksus. Meie malevad ongi oma olemuselt sellist koostööd korraldavad organisatsioonid. Koostööd omavalitsustega näeb Kaitseliit peamiselt turvalisuse tagamisel, noortetöös ja valmistumises riigikaitseks. Iga kodanik ja omavalitsusjuht, kes tahab end määratleda riigi ja kodaniku kaitsjana, on oodatud Kaitseliiduga ühinema.”

Jõgevamaa Omavalitsuste Liidu juhatuse esimehe, Põltsamaa vallavanema Toivo Tõnsoni sõnul tegi riigikaitse teemalise õppepäeva korraldamiseks omavalitsusjuhtidele ettepaneku Kaitseliidu Jõgeva Maleva pealik kapten Janno Rosenberg. “Õppepäevadel saime riigikaitsevaldkonna tuntud spetsialistidelt põhjalikke teadmisi Eesti kaitsedoktriinist, kaitsevõimest, kaitsejõudude ülesehitusest. Samuti anti meile põhjalik ülevaade Kaitseliidu Jõgeva Maleva ülesehitusest,  Naiskodukaitse, Noorkotkaste ja Kodutütarde organisatsiooni tegevusest. Erukolonelleitnant Einar Laigna toonitas  huvitavas ettekandes, et kaitsevõimet ei otsusta mitte ainult kaitsevägi. Okupantidele on Eestis ikka tõsist hirmu tekitatud metsavendluse ja sissisõjaga.

Kirde Kaitseringkonna ülem Martin Herem tutvustas võimalusi kaitseväelaste ja kaitseliitlaste kaasamiseks tsiviilelus juhtuvate õnnetuste ja tekkida võivate kriisiolukordade likvideerimiseks,” lisas Tõnson.

Kaitseliidu Jõgeva Maleva pealik Janno Rosenberg rääkis omavalitsusjuhtidele ka võimalustest astuda Kaitseliidu liikmeks.

“Praegu kuuluvad Jõgevamaa linnade ja valdade juhtidest sellesse organisatsiooni Mustvee linnapea Mati Kepp, kes on olnud Kaitseliidu keskjuhatuse liige, Palamuse vallavanem Urmas Astel ning mina. Kaitseliitu ei maksa aga astuda mitte ainult liikmeskonna suurendamiseks, vaid ikka selleks, et organisatsiooni ka oma panus anda. Nii peaks enne mõtlema, kas on aega olla aktiivne kaitseliitlane,” rääkis Toivo Tõnson.

Jõgevamaa Omavalitsuste Liidu juhatuse aseesimees, Mustvee linnapea Mati Kepp kinnitas, et õppepäeval käsitletud teemadest antakse ülevaade ka paikkonna omavalitsustöötajatele ja ka teistele asjahuvilistele.

iii

ÜLO PÄRN, JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus