Kaitsekorralduskava ootab ettepanekuid

16. veebruarist 2. märtsini on Vooremaa maastikukaitsealale jäävates omavalitsustes ja keskkonnaameti Jõgeva ja Tartu kontorites avalikustatud Vooremaa maastikukaitseala kaitsekorralduskava eelnõu. Kaitsekorralduskava on looduskaitseseadusega ette nähtud dokument, mis näitab kaitseala väärtuste kaitsmiseks vajalikud tööd tavaliselt  kümneks aastaks.

Seetõttu on väga oluline, et kaitsealale jäävad elanikud, maaomanikud  ja ettevõtjad dokumendi eelnõuga tutvuksid ja vajadusel kaitse korraldamiseks omapoolseid ettepanekuid teeksid.

Kaitsekorralduskava on dokument, millega saab teha mõningaid parandusi ka kaitseala kaitse-eeskirja.  Kaitse-eeskirjad on suhteliselt üldsõnalised, kaitsekorralduskava selgitab aga üksikasjalikult kaitsekorraldamise näiteks ehitamisel, metsaraiel, põllupidamisel, järvede hooldamisel jne. Kaitsekorralduskava on dokument, millele toetub kaitsekorraldaja tulevikus  kõikvõimalike kooskõlastuste andmisel.   

Eelnõus on kaardimaterjal, kust on näha, kuhu võib rajada ehitusi ja milline peaks olema nende arhitektuur, kuhu saab ehitada puhkekohti, paadisildu jne. Selgitatud on maastikulisi väärtusi  ning nende hooldamiseks vajalikke tegevusi (vaadete avamine, võsaraie jne).

Elamine kaitsealal toob elanikele-maaomanikele ja ettevõtjatele teatud piiranguid. Kui elanikud tahavad oma ajaloolisel alal edasi elada, peavad nad harjuma mõningate kitsendustega. Oluline on, et piirangud ei oleks nii ranged, et inimväärne elu ei ole enam võimalik. Me kõik tahame kodud oma majanduslike võimaluste piires korrastada  tänapäevasteks; tahame kindlustada oma ajaloolise elamise jätkusuutlikkuse ning atraktiivsuse ka nooremate põlvkondade tarbeks.

VOOREMAA

blog comments powered by Disqus