Kaire Kampus juhib ka Esku-Kamari kooli

Põltsamaa vallavanem kinnitas Esku-Kamari kooli direktoriks senise Lustivere põhikooli direktori Kaire Kampuse. Koolivõrgu ümberkorraldamise teemat on vallas varemgi arutatud, sealhulgas on kaalutud ka võimalust koolid ühise juhtimise alla viia. Valla koolide majandustegevus ongi juba ühtse koordineerimise all ja sellest tulenev järgmine loomulik samm oligi kahele koolile ühise direktori valimine.  Kaire Kampuse sõnul andis talle julgust Esku-Kamari kooli direktori ametisse kandideerida teadmine, et valla koolides süsteemid toimivad ning valla poolt koolidele kehtestatud reeglid on ühesugused. Lustivere põhikoolis aitab sisulist tegevust korraldada õppealajuhataja ja Esku-Kamari koolis on selleks olemas vanemõpetaja. Lisaks on Esku-Kamari koolis ka juhiabi, kes majandusprobleemidega tegeleb.

Kampuse sõnul tuleb tal lihtsalt kalendreplaan selliselt paika panna, et  kahes koolis toimuvatel olulisematel üritustel ka direktor kohal oleks. Füüsiliselt toimub õppetegevus kolmes erinevas kohas, sest Esku-Kamari koolil on koolitusruumid nii Eskus kui Kamaris.

Esmaspäeval kohtus Kaire Kampus Eskus sealse kooli õpetajate ning õpilastega. Ta on  ka varem vajadusel Eskus Eda Miljandit  asendanud ja on saanud meediast infot, kuidas mujal direktorid mitme kooli juhtimisega hakkama on saanud.

Kampus on lõpetanud Tallinna pedagoogikaülikooli. Varem on ta töötanud Jõgeva maavalitsuse haridus- ja kultuuriosakonna peaspestialistina ning on juhtinud ka Põltsamaa lasteaeda “Mari.” Lustivere põhikooli direktorina töötab ta alates 2008. aastast. Kaire Kampusest sai kahe kooli direktor pühapäevast, 1. märtsist.

Põltsamaa vallavanema sõnul on kooli direktoril nüüd kummaski õppeasutuses ametlikult pool ametikohta.

Kui Esku-Kamari koolis on 30 õpilast ja alla kümne töötaja, siis pole vallavanema sõnul põhjust direktorit täiskohaga ametis pidada. Tõnsoni sõnul ilmnes Esku-Kamari kooli direktori ametikoha täitmiseks välja kuulutatud konkursil, et kandidaadid poolt töökohta  ei soovinud. Seega peeti otstarbekaks nende kahe kooli direktori ametid ühitada.

Toivo Tõnsoni sõnul on riigis üle kümne direktori, kes üheaegselt mitut kooli juhivad.

TOOMAS REINPÕLD

blog comments powered by Disqus