Kaasav eelarve Jõgeva vallas

Alates eilsest kuni 30. aprillini saab esitada ettepanekuid Jõgeva valla 2019. aasta kaasavasse eelarvesse. Seda saab teha infosüsteemi VOLIS kaudu (jogeva.volis.ee), saata e-kirja teel kaasaveelarve@jogeva.ee, tuua paberkandjal Jõgeva vallavalitsuse kantseleisse (Suur 5, Jõgeva) või Palamuse ja Torma teenuskeskustesse.

Ettepanekuid kaasava eelarveosa kasutamiseks võivad esitada kõik isikud. Kaasava eelarve osa suurus Jõgeva valla eelarves on 30 000 eurot, vähemalt 5 000 eurot idee kohta.

Ettepaneku vormistamisel tuleb jälgida, et objekt oleks seotud Jõgeva vallaga, see peab pakkuma avalikku hüve, olema avalikult kasutatav, olema ellu viidav sel eelarveaastal ja sellega ei tohi tekitada vallale ebamõistlikke lisakulusid.

Ettepanekus peab olema märgitud ettepaneku esitaja, ettepaneku nimetus, selle eesmärk ja olulisus, samuti ettepaneku kirjeldus. Võimalusel lisatud idee kavand, hinnapakkumine või kalkulatsioon. Samuti muu oluline info: võimalikult täpne asukoht, eelarve, fotod või joonised.

Esitatud ettepanekuid hindab vallavalitsuse moodustatud komisjon. Hindamise tulemusena sobivaks tunnistatud ettepanekute hulgast elluviidavate ettepanekute selgitamiseks korraldatakse vallaelanike hääletus. Kõik ettepanekud koos komisjoni seisukohaga avalikustatakse Jõgeva valla veebilehel.

Rohkem infot saab Jõgeva vallavalitsuse arengu- ja planeeringuosakonna juhatajalt Triin Pärsimilt (triin.parsim@jogeva.ee või telefonil 776 6536).

VOOREMAA

blog comments powered by Disqus