Kaarepere Põhikool otsustati sulgeda

Kooli saatuse küsimus oli juba volikogu eelmise istungi päevakorras, ent siis otsustati veel mõtlemisaega võtta ega pandudki küsimust hääletusele. Tänasel istungil hääletas kooli sulgemise poolt kümme ja vastu kaks volikogu liiget, üks rahvaesindaja jäi erapooletuks.

Vallavanem Urmas Asteli sõnul ei tehtud kooli sulgemise otsust kerge südamega.

?Paraku ei saa me nii väikese arvu õpilaste peale nii palju raha kulutada, kui Kaarepere kooli ülalpidamiseks kulub,? ütles Urmas Astel.

Kooli õpilaskond oli kahanenud ennegi, ent tõsiselt kerkis kooli edasise eksisteerimise küsimus päevakorrale siis, kui käesoleva õppeaasta alguses selgus, et suvevaheaja jooksul on koolist lahkunud kümmekond õpilast. Praegu õpib Kaarepere koolis 44 last. Ka järgnevad aastad ei tõota rahvastikuandmete põhjal kooli õpilaskonnale kuigi suurt lisa.

?Kõigil Kaarepere kooli õpilastel on tulevast sügisest võimalik jätkata õpinguid Palamuse Gümnaasiumis. Bussiliiklust Kaarepere ja Palamuse vahel on selleks plaanis tihendada,? ütles vallavanem.

Üks kooli sulgemise vastu hääletanutest, volikogus opositsioonis oleva Sotsiaaldemokraatliku Erakonna esindaja Raimond Poll arvas, et kooli likvideerimise otsus oli volikogu poolt tõsiselt läbi kaalumata ja ennatlik, samas möönis temagi, et õpilasi on koolis tõesti väheks jäänud ning kuna tegemist on üsna eaka elanikkonnaga külaga, siis pole lähiaastatel olukorra paranemist loota, küll aga võib-olla tulevikus.

?Ühest küljest on lapsi Kaarepere kandis tõesti vähe, samas aga tean 19 last, kes elukoha järgi võiksid Kaarepere koolis õppida, aga kelle vanemad on pannud teistesse koolidesse,? ütles Raimond Poll. ?Osalt on see koolisiseste isikutevaheliste probleemide ja nendest tingitud kooli maine languse tagajärg. Vallajuhid on paraku neist probleemidest mööda vaadanud ega ole tõtanud neid lahendama.”

RIINA MÄGI

blog comments powered by Disqus