Ka Jõgeva Kaubahalli Aia tänava poolsesse ossa tuleb parkla

OÜ Siimel juhatuse esimehe Kalle Vikati sõnul ollakse praegu tegemistega graafikus. Rahapuudusel renoveeritakse ainult Piiri tänava ristmik.

Pärast trasside valmimist ehitatakse projekti järgi välja Piiri ja Aia tänava ristmik ning paigaldatakse sinna uus asfaltkate. Ülejäänud lõigus taastab OÜ Siimel sõiduteel endise olukorra. Jõgeva Linnavara juhataja Heino Puide sõnul ei ole rohkemaks lihtsalt raha, sest teekatte remondiks on eraldatud ainult kaks miljonit krooni.

Uued veetrassid ja pumpla

Veel vahetab OÜ Siimel veetorustikku Suurel tänaval ja lõigul Kruusa tänava ristist kuni Piiri tänava ristini. Hetkel koostatakse projektdokumentatsiooni.

Piiri tänava pumplat hakkab aga ehitama K & H AS Tartust.

Nii Aia tänava torustike, Suure tänava veetrasside kui ka Piiri tänava pumpla renoveerimistöid rahastab lisaks Jõgeva linnavalitsusele veel ligi 2,6 miljoni krooniga SA Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK).

Heino Puide sõnul luuakse sellega trasside äärde jäävatele inimestele võimalus vee- ja kanalisatsioonisüsteemiga liitumiseks.

Tänavu juunis paigaldas OÜ Jyky Kesklinna pargi rekonstrueerimise I etapi käigus Kesk-Eesti Ärikeskuse parkla sõiduteele asfaldi ja kõnniteele kiviparketi.

Kesklinna pargi renoveerimise teine etapp

Tollase pakkumise võitja OÜ Jyky alustas autoparkla rajamist enne jõule ja võttis pargipuude esimesest reast maha üksteist puud. Ehitaja tegi valmis maa-alused sadevee- ja kanalisatsioonitrassid ning tasandas territooriumi killustikuga.

Neid töid rahastasid oma kruntide piires nii Jõgeva linnavalitsus kui ka Kesk-Eesti Ärikeskus.

Kesklinna pargi II etapi ehitamisega tehakse algust käesoleva aasta juulis. Seal toimitakse samuti kui Kesk-Eesti Ärikeskuse poolelgi. Pargi esimesest reast võetakse maha neli puud ja selle asemele rajatakse autoparkla.

Jõgeva linna kinnistule jäävaid töid rahastab linn ja Kaubahalli poolset osa Jõgeva Majandusühistu.

Kui Kesk-Eesti Ärikeskuse parklas on kokku kohti 20 autole, siis Kaubahalli poolses parklas saab tulevikus parkida 33 autot ja see valmib taasiseseisvuspäevaks.

Esmaspäeval toimunud linnavalitsuse istungil tunnistati parimaks pakkujaks OÜ Jyky. Kesklinna parkla teise etapi ehitamiseks esitasid veel pakkumised AS Vooremaa Teed ja OÜ Moreen. Need firmad osalesid ka Kesk-Eesti Ärikeskuse poolse autoparkla rajamise pakkumisel.

OÜ Jyky juhataja Elmut Aasma andmetel maksis Kesk-Eesti Ärikeskuse poolse parkla ehitus 600 000 krooni, millest 10 protsendi ulatuses rahastas AS Kesk-Eesti Ärikeskus. Lisaks ehitati 50 000 krooni eest välja laadimisplats.

Kaubahalli poolse parkla ehitamine läheb maksma ligi pool miljonit krooni, millest 426 000 krooni tasub linn ja 63 000 krooni Jõgeva Majandusühistu.

Enne parkla rajamist rekonstrueeritakse aga 175 000 krooni eest Lao tänava alla jäävad sadevee- ja kanalisatsioonitorustikud.

Kesklinna pargi keskossa rajatakse järgmiste ehitusetappide käigus uued teed, haljastus, valgustus ja ka purskkaev.

OÜ Jõgeva Vesi renoveerib aga Ristiku tänava vee- ja sadeveetorustikku ning Allika ja Sauna tänava veetorustikke, samuti Mustvee maantee 20 asuvat pumbajaama.

Pärast vee- ja kanalisatsioonitorustike renoveerimistööde valmimist Ristiku tänaval hakkab Aia tänava ja Suure tänava vahelist teelõiku remontima AS Vooremaa Teed.

RAIVO SIHVER

blog comments powered by Disqus