JUHTKIRI:Säilitage rahu!

1. aprillist otsustab puudega inimese hooldajale makstava toetussumma suuruse omavalitsus, samuti hindab omavalitsus igat üksikjuhtu eraldi, otsustades, kas puudega inimene vajab hooldusteenust või näiteks pigem koduhooldusteenust.

Iga konkreetse puudega inimese vajadused tehakse kindlaks spetsiaalse küsimustiku ehk ankeediga.

Omavalitsustele on tööd juurde tulnud ning aeg seadusemuudatuse vastuvõtmise ja kehtima hakkamise vahel on olnud lühike. Ka on omavalitsustele hooldajatoetuste maksmiseks eraldatud tegelikust vajadusest vähem vahendeid. Seega võtab kõik natuke kauem aega, kui algselt optimistlikult plaaniti.

Igas kohalikus omavalitsuses osatakse öelda, kui kaugel konkreetse puudega inimese vajaduste hindamine on. Hooldajatoetuse määramise ja maksmise korra eelnõu kohaselt peaks hooldajatele makstavate toetuste summa samaks jääma, samuti peaksid hooldajad saama toetust tagasiulatuvalt esimesest aprillist. Kuid täpne kord selgub ikka siis, kui iga omavalitsuse volikogu on vastava määruse vastu võtnud.

blog comments powered by Disqus