Juhtkiri: Ümberkorraldused kalanduses

Eesti oli pikka aega Euroopas üks kummaline riik – kui mujal tegeles kalandusega enamasti põllumajandusministeerium, siis meil keskkonnaministeerium. Lõpuks tuli meilgi osa kalandusest põllumajandusministeeriumi alla painutada.

Uus kalapüügiseadus annab kutseliste kaluritega toimetamise täielikult põllumajandusministeeriumi ülesandeks. 1. septembrist võtab põllumajandusministeerium järk-järgult üle kutselise kalapüügi korraldamise, seetõttu muutub ka kalapüügilubade väljastamise süsteem. 2006. aasta 1. jaanuarist hakkab keskkonnaministeeriumi asemel ka kalalaevastiku registri pidamise, statistika ja kvootidega tegelema põllumajandusministeerium.

Keskkonnaministeeriumi vastutusalasse jääb kalaressursi uurimine, sellega seotud teadusuuringute läbiviimine ja vajadusel püügipiirangute kehtestamine ning harrastuspüügi korraldamine. Seni andsid soovijaile kutselise kalapüügi lube välja keskkonnaosakonna ametnikud igas maakonnakeskuses.

Oleme viimase aasta-paari jooksul Vooremaas mitu korda nn hiilivast haldusreformist rääkinud ja Jõgevalt töökohtade kadumise üle kurvastama pidanud. Nüüd on siis vastupidi: kui senini said Ida-Virumaa, Tartumaa ja Põlvamaa kutselised kalurid kalapüügiload oma maakonnakeskusest, siis nüüd tuleb neil püügiloa saamiseks Jõgevale sõita või oodata kindlal kuupäeval kalandusspetsialisti visiiti oma maakonda.

Meile tähendab see küll tööd kolmele inimesele ehk tegelikult 2,5 töökohta, aga asi seegi ? need kohad jäävad siia.

Kalurid rõõmustavad väheneva bürokraatia üle. Kui palju küsimusi neil uue püügilubade väljaandmise korra kohta võib tekkida, on teadmata. Uus kord vajab harjumist.

blog comments powered by Disqus