JUhtkiri: Töövarjupäev lubab lava taha vaadata

Kui palju küll võiks olla gümnaasiuminoorte hulgas neid, kes juba täpselt teavad, kelleks nad tahavad tulevikus saada või vähemalt millist ala edasi õppida? Võiks arvata, et laias laastus peaks valik tehtud olema juba gümnaasiumi kandideerides, sest gümnaasium ise on ju teatavasti ettevalmistus kõrgkooliks ning need, kellel pole plaane edasi õppida, saaksid sobiva eriala omandada ju ka kutsekoolides ja mujal. Kindlasti ei peagi kõik inimesed ülikooli minema, kuid valikuid tuleb teha kõigil.

Juba 11. korda korraldatakse Eestis töövarjupäeva, mis aitab ambitsioonikatel noortel oma unistustele lähemale jõuda, aitab saada suuremat aimu sellest, milline näeb välja meie tipptegijate tööpäev. Kohe-kohe saab läbi ka töövarjupäeva konkursi tähtaeg, sest juba 10. novembriks peavad need abituriendid, kes soovivad tänavusel töövarjupäeval “varjutada” mõnda tõelist tipptegijat, esitama tema varjuks saamise puhul korraliku motivatsioonikirja.

On tore, et selle kampaaniaga on tulnud kaasa paljud poliitikud, alustades peaministrist, samuti ka mitmed nimekad meedia-, kultuuri ja majandustegelased, kes lahkesti lubavad varjudel ennast päev läbi saata ja jälgida. Nii annab see päev võimaluse vaadata n-ö lava taha ning näha kuulsate ja tuntud inimeste argipäeva, mis annab aimu sellest, milline töö eelneb nendele ülesastumistele, mis meedia kaudu meieni jõuavad.

Töövarjupäev pakub noortele tänuväärse võimaluse tutvuda huvitavate, tegusate ja edukate inimeste igapäevaste tegemiste ja kohustustega, annab ettekujutuse sellest, milline elu neidki võib edaspidi ees oodata. Loodetavasti aitab isiklik eeskuju ja kokkupuude tõsta noorte huvi nii majanduse ja ettevõtluse kui ka riigijuhtimise vastu. Ja loodetavasti saavad noored selle päevaga ikka adekvaatse ettekujutuse nii oma tulevastest karjäärivõimalustest kui ka iga tähtsa ametiga kaasnevast suurest vastutusest.

blog comments powered by Disqus