Juhtkiri: Sotsiaalkorterid ja kodutute öömaja peaksid olema igas maakonnakeskuses

Jõgeva linn saab Hollandi Kesk- ja Ida-Euroopa Fondidelt rahalist abi 300 000 krooni, et ehitada aadressil Jaama tänav 2b asuva sotsiaalmaja esimene korrus välja. Linn rahastab ettevõtmist samuti 300 000 krooniga.

Maja esimesele korrusele tahetakse välja ehitada öömaja kaheteistkümnele kodutule. Lisaks tehakse korda üks kolmetoaline korter, kus pakutakse toetatud elamise teenust kolmele psüühilise erivajadusega inimesele.

Maja esimesele korrusele tuleb ka kaks turvatuba, mis on ette nähtud väga lühiajaliseks kasutamiseks. Sinna saavad tulla näiteks koduse vägivalla eest emad lastega. Lisaks ehitatakse välja dusiruumid, köök, WC ja personaliruumid. Töödega kavatsetakse alustada sügisel.

Sotsiaalmaja ülemisel korrusel on praegu kaksteist sotsiaalkorterit, millest hetkel on kasutuses seitse. Sotsiaalmajas elab nii üksikuid inimesi kui ka perekondi. Inimesega, kes mingil põhjusel ei ole suutnud endale elamispinda leida, on oma korterist välja tõstetud või on korter hävinud, sõlmitakse tähtajaline üürileping. See tähendab, et sotsiaalkorteri elanik peab mingi aja möödudes siiski endale ise elamispinna leidma.

Sotsiaalkorter võimaldatakse neilegi, kes on mingil põhjusel elu hammasrataste vahele jäänud. Samuti on linnal kohustus aidata vanglast tagasi pöördujaid ja neid Jõgeva linna elanikeregistris olevaid noori, kes astuvad ellu lastekodust.

Sotsiaalmaja ja sotsiaalkorter on küll ajutine lahendus, kuid aitab inimesel end koguda ja (taas) jalad alla saada. Väljapääsmatusse olukorda sattunud inimesed saavad lahendada mingiks ajaks eluasemeprobleemid ning võivad keskenduda töö otsimisele või ravile. Ajutine leevendus on sotsiaalkorter ka paljakspõlenud perele või üksikisikule. Oluline on, et linn või vald hooliks oma kodanike käekäigust.

blog comments powered by Disqus