JUHTKIRI: Olümpiaadivõitjad väärivad tunnustust

Tänases Vooremaas saame kahjuks ära tuua ainult nende õpilaste nimekirja, kes on häid tulemusi saavutanud lisaks maakondlikele ka vabariiklikel aineolümpiaadidel.

Kõikide tublimate maakonna olümpiaadidel osalejate nimekirja saame avaldada alles laupäeval aadressil www.vooremaa.ee. See nimekiri on pikk ja aukartust äratav.

Tänavune edukaim olümpiaadidest osavõtja on Põltsamaa Ühisgümnaasiumi abiturient Jaanika Kronberg, kes võitis esikoha matemaatika, keemia ning bioloogia ning teise koha füüsikaolümpiaadil. Keemias oli neiu kutsutud ka vabariiklikku vooru, kus ta saavutas 18. koha. Varasematel aastatel on ta jõudnud olümpiaadide lõppvoorudesse ka bioloogias, matemaatikas ja ajaloos.  Jaanika Kronbergi lemmikaine on bioloogia, mida ta plaanib ka edasi õppima asuda.

Jaanika koolivend Erik Kesa võitis kolm olümpiaadi ning oli kutsutud matemaatikas ka üleriigilisele olümpiaadile, kus ta laeks jäi 12. koht.

Jõgeva Ühisgümnaasiumi 11. klassi õpilane Kairi Tross osales eesti keele olümpiaadil. Samas ei olnud tal eesmärk olümpiaadil osaleda. Koolis kirjutati eesti keeles uurimustöö, mis saadeti ühtlasi ka olümpiaadile. Kirjutisega pääses Kairi ka vabariiklikku vooru.

Olümpiaadid ja õpilasvõistlused aitavad välja selgitada andekaid, aga ka mõne konkreetse valdkonna vastu tõsisemat huvi tundvaud õpilasi ning nendest osavõtt peab olema vabatahtlik. Olümpiaadideks valmistumine ja nendest osavõtt annab iseseisva töötamise, uurimistööde koostamise, oma mõtete ja seisukohtade avaldamise ja põhjendamise oskuse, esinemisjulguse. Tulemused annavad nii õpetajale-juhendajale kui ka õpilasele võimaluse tagasisideks, teiste saavutustega võrdlemiseks, uute sihtide kavandamiseks, motivatsiooni osalemiseks edaspidi.

blog comments powered by Disqus