Juhtkiri: Müütide vastasseis

Jõgeva aleviku rahvas on mures aleviku vesiveski ja paisjärve pärast: augustis laskis veski- ja paisuomanik Kalev Pehme veskihoones avariiliste tööde tegemiseks paisjärve veetaseme nii alla, et järv muutus ahtaks lombiks. Murest selle pärast, et paisuomanik hakkabki tulevikus kas elektrienergia tootmise vajadusest või muudest isiklikest huvidest lähtuvalt veetaset omatahtsi tõstma ja langetama, kutsuti kokku rahvakoosolek.
 Nagu selliste konfliktsituatsioonide puhul ikka, on kummalgi osapoolel oma tõde. Ja lisaks sellele seisavad siin vastakuti kaks tänapäeva Eestis üsna levinud müüti. N-ö lihtkodanike seas on nimelt levinud arvamus, et ettevõtja on üldjuhul ülbe ja kasuahne küünik, kellele üldsuse huvid ja arvamus korda ei lähe. Ettevõtjate seas on aga levinud arvamus, et kui nende tegevust kritiseeritakse, siis tehakse seda puhtalt kadedusest ja selleks, et neile kaikaid kodarasse pilduda.
 Kuipalju aleviku paisu juhtumi puhul üks või teine müüt tegeliku olukorraga kokku langeb, jäägu igaühe enda otsustada. Selge on aga see, et kahe poole teineteisemõistmiseni on käia päris pikk maa.
 Kõnealusel koosolekul kumas alevikurahva sõnavõttudest läbi seegi küsimus, kas vald üldse tegi õigesti, et paisu kolm aastat tagasi eraettevõtjale maha müüs ning kas pisku hüdroenergiat, mis selles paigas toota võimalik, on üldse seda mässamist väärt. Vallavalitsuse ametnikud on siiski seisukohal, et paisu müümine oli vältimatu, sest aasta varem oli Kalev Pehme ASilt Perevara omandanud vesiveski hoone ning paisuta olnuks omanikul mõttetu seda pidada. Ning et üldse pole paisu pidamine ja selle eest hoolitsemine valla asi. Taastuvenergia tootmise edendamine on aga kirjas valla värskes arengukavaski.

blog comments powered by Disqus