Juhtkiri: Loomapargi kannatuste raja lõpp paistab

On tekkinud lootus, et ebakindel ja ebamäärane aeg Elistvere Loomapargis hakkab läbi saama. Neljapäeval, 20. märtsil tegi Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK) MTÜ-le Eesti Metsaselts ettepaneku anda Elistvere loomapark üle RMK-le.

Vooremaa tegijad peavad RMK ettepanekut mõistlikuks sammuks. RMK ja Elistvere loomapargi koostöö loodusõppeprogrammide läbiviimisel on kestnud juba pea kümme aastat. Elistvere loomapargi ja RMK loodushariduslike tegevuste sidumisel saab pakkuda mitmekesisemat loodusharidust ning täita sellega ka RMK uues juhtimisstruktuuris püstitatud eesmärke nimetatud valdkonnas.

Kõik on loogiline. Metsaseltsile on RMK pakkumine samuti meeltmööda. Seltsi juhatus arutab pakkumist ning teeb omapoolse otsuse 4. aprillil.

Selts soovib, et loomapark ka kümne või kahekümne aasta pärast töötaks. Samuti soovib selts säilitada seal inimestele töökohad.

Hoopis tõsisem teema on investeeringud. RMK peab arvestama Elistvere vajadustega ja need rahanumbrid pole  väikesed. Tegelikult vajab Lõuna-Eesti loomaaiaks kasvanud Elistvere kümneid miljoneid kroone, et tõepoolest külastajatele korralik loomaaed olla ning ka lastele nõutaval tasemel loodusharidust pakkuda.

Muidugi ei pea seda raha korraga investeerima, vaid 4-5 miljoni krooni kaupa aastas. Need summad peaksid RMK-le olema igati jõukohased.

Kindlasti peaks olema võimalik loomapark ka poliitikast lahti siduda. Sest kuhu viib poliitiline rahastamine, on praegu väga selgesti näha.

25. märts 2008. a

blog comments powered by Disqus