JUHTKIRI: Jõgeva haigla vajab oma nissi

2. augustist on Jõgeva haiglal uus juht. Päris tundmatu mees Agris Koppel Jõgeval küll pole, sest käesoleva aasta algusest oli ta sihtasutuse Jõgeva Haigla nõukogu liige. Et uuele nõukogu liikmele üsna kiiresti haiglajuhi kohta pakuti ja ta selle ka vastu võttis, on noorele mehele tõsine väljakutse.

Agris Koppel on otsustanud väljakutse vastu võtta. Seega tuleb tal viis aastat haiglajuhina vastu pidada. Ja mitte ainult vastu pidada, vaid ka haigla arengustrateegia kindlaks määrata ning sellel kursil siis püsida. Et uus juhataja pole ühepäevaperemees, sellest räägib tema soov oma pere Jõgevale tuua ja siin eluase soetada.

Loodame, et tal õnnestub oma plaanid teoks teha ja teda siit lihtsalt intriigide vms tõttu välja süüa ei õnnestu.

Koppel kinnitas, et lammutama ta ei hakka ja järske kannapöördeid ei tee. Kõik tuleb tasa ja targu. Jõgeva haigla jääb kindlasti alles ja otsib tegutsemiseks Eesti tervishoiusüsteemis kohaliku haiglana reaalset ni??i. Haigla pakub ka edaspidi ambulatoorset ja statsionaarset arstiabi, taastus- ning hooldusravi.

Juhataja on veendunud, et Jõgeva haigla jääb ka tulevikus kindlasti maakonna keskuseks. Põltsamaa ja Mustvee peavad leidma kindlasti oma väikese ni?i, seda nii Jõgeva kui ka naabermaakondi silmas pidades. Põltsamaa arendab hooldusravi ja Mustvee on suunatud pigem taastusravile.

Mustvees pakutav taastusravi ei rahulda kindlasti maakonna vajadusi, nii et Jõgeva haigla baasil on plaanis hakata oluliselt kvaliteetsemalt ja suuremas mahus ning mitmekesisemaid taastusraviteenuseid pakkuma.

Uus haiglajuht teab, et arstidele peab pakkuma head palka, aga veel rohkem vajavad nad piisavalt head ja arendavat tööd. Selleks teeb haigla tihedat koostööd Tartu Ülikooli Kliinikumiga.

Agris Koppel räägib, et meil ei jätku arste, kes oleksid nõus töötama väiksemates haiglates. Kindlasti on üheks teguriks palk, kuna väikese haigla võimalused palka maksta on kasinamad kui suurel haiglal.

Jõgeva haigla personali- ja palgapoliitika vaatab uus juhataja ümber. Ta on veendunud, et selles valdkonnas on võimalik ja vajalik muudatusi teha, et tõsta personali motivatsiooni ja rahulolu.

Reaalsetest muudatustest saab ilmselt rääkida 2006. aasta jaanuarist. Väiksemad ümberkorraldused leiavad aset juba järgmisel aastal.

blog comments powered by Disqus