Juhtkiri: Eesti juubeliaasta võimas avalöök

<P>Kolmapäeval tähistati üle Eesti kõikides maakondades pidulikult Eesti Vabariigi juubeliaasta algust.

1917. aasta 28. novembril võttis Eestimaa Ajutine Maanõukogu, mis oli esimene rahva poolt valitud üldine esindusorgan, vastu otsuse katkestada seni säilinud side Venemaaga ja kuulutada ennast Eestis kõrgeimaks võimuks.  

1917. aastal käis veel Esimene maailmasõda, aasta alguses oli Eesti Vene tsaaririigi koosseisus, pärast veebruarirevolutsiooni ajutise valitsuse juhitud riigi koosseisus ja oktoobrirevolutsiooni järel enamlaste võimu all.

Samal aastal vallutas Saksa sõjavägi Eesti saared. Kuid paralleelselt Vene võimu nõrgenemisega kasvas Eestis nende inimeste arv, kes nägid Eestit iseseisva riigina.

Ainuüksi mõte iseseisvast riigist pidi mõnda aega küpsema.
Kommunistide võimuletulek 1917. aastal nõrgestas Eesti sidet Venemaaga. Just see asjaolu aitas maanõukogul jõuda otsusele kuulutada end kõrgemaks võimuks Eestis. Riigi iseseisvaks kuulutamise põhjus oli vajadus võtta oma saatus enda kätte.

Eesti Vabariiki 1917. aasta lõpul küll veel ei sündinud, selleks läks veel aega, kuid ometi oli esimene julge samm astutud. Teame, et lõplik lahkumine Venemaast fikseeriti alles Tartu rahuga rohkem kui kaks aastat hiljem.  

Juubeliaasta pidustused algasid võimsalt. Hardust ja pidulikke hetki jätkus nii teleri ees kui ka sündmustest vahetult osasaajatele. Kuid suuremad peod on veel ees. Möödugu juubeliaasta igati vääriliselt!

blog comments powered by Disqus