Jõgevamaalt on vanemahüvitist taotlenud 136 lapsevanemat

Et toetus kätte saada veebruaris, pidid vastsed lapsevanemad taotluse vanemahüvitise saamiseks esitama 15. jaanuariks. Seetõttu laekus nädala keskel avaldusi ka keskmisest rohkem. Kõige rohkem avaldusi tuli Jõgevamaalt 13jaanuaril, kui esitati 25 taotlust. Lõuna- Eestis esitati 14. jaanuaril vanemahüvitise saamiseks 163 avaldust.

Tartu Pensioniameti direktori Anne Jõgi sõnul saab avalduse esitada poole aasta jooksul õiguse tekkimisest vanemahüvitisele.

13.jaanuariks oli Eestis laekunud kokku 3083 vanemahüvitise taotlust, kõige rohkem ehk 1100 taotlust esitati Tallinnast ja Harjumaalt. Keskmiselt laekub iga päev umbes 300 uut taotlust.

Vanemahüvitist makstakse varasema keskmise palga alusel. Kes pole päevagi töötanud, saavad hüvitist 2200 krooni. Hüvitise maksimaalne määr on 15 700 krooni.

Kuni lapse pooleaastaseks saamiseni makstakse hüvitist emale, edaspidi saavad vanemad ise otsustada, kumb neist lapsega kodus on. Vanemapalka makstakse aasta aega alates lapse sünnist.

EVA KLAAS

blog comments powered by Disqus