Jõgevamaal teeb PISA testi kuus kooli

Jõgevamaal sooritab PISA (Programme for International Student Assessment) pabertesti kuues koolis kokku umbes 160 1996. aastal sündinud õpilast, enamasti 9. klassist. Koolid ja õppurid valiti juhusliku valiku printsiibil. Elektroonilise testi teevad nendest ligikaudu pooled.

Jõgeva maavalitsuse haridusnõuniku ja maakonna PISA koordinaatori Heiki Sildniku sõnul osalevad testis Põltsamaa ühisgümnaasiumi, Jõgeva gümnaasiumi, Jõgeva ühisgümnaasiumi, Mustvee gümnaasiumi, Sadala põhikooli ja Torma põhikooli õpilased.

Test on juba tehtud Mustvee gümnaasiumi, Sadala põhikooli ja Jõgeva ühisgümnaasiumi ja Torma põhikooli õpilastel. Jõgeva gümnaasiumis ja Põltsamaa ühisgümnaasiumis tehakse teste järgmisel nädalal.

Testid tulevad kooli kinnistes ümbrikutes. Millised ülesanded seal on ja kas need on kerged või rasked, seda läbiviijad ei tea. “Tänavu on keskendutud matemaatikale, soovitakse teada saada, milline on meie laste matemaatiline kirjaoskus. Osad õpilased osalevad veel ka finantskirjaoskuse uuringus, millega püütakse välja selgitada, kuivõrd teadlikud on nad nendes küsimustes. Neid on kokku 17 erinevat varianti,” lisas Heiki Sildnik.

Testis olevad ülesanded ei nõua valemeid, pigem loogilist mõtlemist. “Olen küsinud pärast testi õpilaste arvamusi ja nad on tõdenud, et eelkõige tuli aru saada, mida küsitakse,” rääkis Sildnik.

PISA testi ülesanded on praktilise taustaga. Eesmärgiks on hinnata, kas 15-aastane noor inimene on kohustusliku haridusperioodi lõpuks omandanud vajalikud pädevused, et oma eluga hakkama saada. Testiülesannete teemad on rahvusvahelised ning vajadusel kohandatud konkreetse riigi tingimustega.


Pabertesti täitmiseks on aega kolm ja pool tundi. Sildniku sõnul tulevad õpilased selle ajaga hästi toime. Pärast pabertesti tuleb pea pooltel õppuritest sooritada ka elektrooniline test.

Testi tulemused aitavad Sildniku sõnul osalevatel riikidel teada saada, mida õpilased õpivad, kuidas kool suudab neile teadmisi pakkuda, ja palju muudki. Kindlasti võib see uuring tulevikus mõjutada Eesti hariduse suundumusi. Seni on PISA tulemused olnud meil head.

Veel täidavad vastajad oma sõprade, pere ja kooli kohta üldküsimused, mis on anonüümsed. Teada tahetakse vanemate haridustaset, aga  näiteks sedagi, kui raskeks peavad vastaja sõbrad matemaatikat vms.

PISA 2012 uuringu tulemused tehakse teatavaks detsembris 2013. 

PISA uuring

*PISA Eesti uuringu valimis osaleb 206 kooli

*Esindatud on kõik koolitüübid ning maakonnad

*Kokku osaleb testis 6450 1996. aastal sündinud õpilast

*Test viiakse läbi 16. aprillist 4. maini

*PISA korraldab Maailma Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsioon (OECD)

*Uuring toimub iga kolme aasta tagant

*Tänavu osaleb uuringus 67 riiki ning enam kui 300 000 õpilast rohkem kui 9000 koolist

*Eesti osales PISA uuringus esimest korda 2006. aastal*2009. aastal oli Eesti üle maailma 65 riigist lugemisoskuses 13. kohal, loodusteadustes 9. kohal ja matemaatikas 17. kohal

i

HELVE LAASIK

blog comments powered by Disqus