Jõgevamaa turismiettevõtjad said kokku ümarlaual

Avasõnad öelnud maavanem Aivar Kokk rääkis turismiettevõtjate koostöö vajadusest ning uutest ja huvitavatest ideedest, millega saaks edasi arendada Jõgevamaa turismiettevõtteid. Ta tegi ka ülevaate projektidest, mis on käivitatud Jõgevamaa kui turismipiirkonna tutvustamiseks.

MTÜ esindab ühishuve

Hiljuti loodud MTÜ Jõgevamaa Turism juhatuse liige Taavi Pirk tutvustas MTÜ põhikirja ja eesmärke.

Ühingu kui juriidiliste ja füüsiliste turismiettevõtjate vabatahtliku  ühenduse eesmärgiks on Jõgevamaa ning tema lähiümbruse kui turismi sihtkoha  tutvustamine, arendamine ja selle atraktiivsuse tõstmine ning ühingu liikmete konkurentsivõime tõstmine.

MTÜ Jõgevamaa Turism on oma eesmärkideks seadnud luua turismiettevõtjatest võrgustik, koordineerida ja õhutada liikmeid koostööle ning jagada asjakohast ja vajalikku turismialast teavet ning korraldada õppe- ja koolituspäevi.

MTÜ esindab turismiettevõtjate ühishuve suhtlemisel teiste turismiorganisatsioonidega ja riigiasutustega. MTÜ koondab ühingu liikmeid ja esindab neid abivahendite taotlemisel Euroopa ja teistest abiprogrammidest. Samuti tegeleb Jõgevamaa kui turismisihtkoha marketingiga, organiseerib ühtset messidel esinemist, trükiste koostamist, ettevõtjate ühise kodulehekülje välja töötamist, aitab välja töötada kohalikke turismipakette ja aitab organiseerida suurüritusi.

Väga huvitava lühikokkuvõtte ?Märk kindlast tulevikust? tegi koolitusprogrammist ?Eesti turismiettevõtjate kvaliteediprogramm? tervisekeskuse Laine juhataja Ireene Väli. Ta keskendus kliendi rahulolu tõstmisele oma ettevõttes ja teeninduskultuuri parandamise vajadusele.

Peipsi Veetee projekti tutvustas Peipsi Koostöö Keskuse  projektijuht Virve Tuubel, selgitades Peipsi laevateede tähtsust Jõgevamaale.

Ülevaate avanevatest fondidest ja rahastamise leidmise võimalustest andsid Kersti Kurvits ja Katrin Rajamäe SAst Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus. Räägiti alustava ettevõtja stardiabi programmist, turismi tootearenduse ja turunduse programmist, ettevõtluse infrastruktuuri arendamise programmist ja selgitati ettevõtja koostöö võimalusi kohalike omavalitsuste ja MTÜ-ga turismi arendamiseks.

Kuulates ära kasuliku ja vajaliku informatsiooni, sai iga ettevõtja mitmete küsimuste arutelus kaasa rääkida.

 

Kalevipoja teemadel

Esimeseks võeti arutlusele ?Kalevipoja aasta 2006? Jõgevamaal. Maavanema väitele, et Kalevipoeg tõstab Jõgevamaa kilbile, tuli mitmeid pooldavaid arvamusi. Jõudsime järeldusele,  et turismiettevõtjad  hakkavad pakkuma oma ettevõttes teenuseid, mida saaks nimetada Kalevipoja järgi, olgu see siis Sortsi supp või Kalevipoja ööbimistuba majutusasutuses.

Jätkatakse ürituste korraldamist Kalevipoja teemadel ja samuti saab järgmise aasta sügiseks Põltsamaale paigutatud kündva Kalevipoja skulptuur.

Teiseks tähtsaks arutlusteemaks oli turismimess TourEst 2006.

Arutlesime messile minekut ühtse piirkonnana, reklaamides tervet Jõgevamaad. Ettevalmistusi selleks hakkab tegema MTÜ Jõgevamaa Turism, tehes järgmiseks ümarlauaks kindlaks messiboksi maksumuse ja  summa suuruse, mis ettevõtjal enda vaja läheb.

Päeva viimaseks teemaks oli MTÜ Jõgevamaa Turism tegevus. Iga kohalviibija sai täita küsitluslehe, milles küsiti, mida ootab ettevõtja MTÜ-lt, missugune peaks olema tegevuskava, milline on osavõtjatel valmisolek ja mis tingimustel panustada Jõgevamaa turismi arengusse.

Kui turismiettevõtjatel tekkis meie tegevuse vastu huvi, saab lähemat infot selle kohta meie internetiaadressil http://www.jogevaevk.ee .

Loodame turismiettevõtjate  aktiivset osavõttu MTÜ Jõgevamaa Turism töös. Koos suudame olla kasulikumad nii iseendale, koostööpartnerile kui kogu piirkonnale .

Taavi Pirk,
MTÜ Jõgevamaa Turism
juhatuse esimees

blog comments powered by Disqus