Jõgevamaa tööinspektsioon likvideeriti

1. veebruarist tegutseb senise 14 maakondliku tööinspektsiooni asemel neli regionaalset inspektsiooni: Põhja, Lõuna, Ida ja Lääne inspektsioon. Jõgeva koos Tartu, Viljandi, Põlva, Valga ja Võru maakonnaga kuub Lõuna inspektsiooni, mis asub Tartus Teguri tn 37. Tööinspektsiooni peadirektori Katrin Kaarma sõnul on ümberkorralduse eesmärk suurendada Tööinspektsiooni töökeskkonna ja töösuhete järelevalvetegevuse mõjusust ja efektiivsust, tõsta ennetustegevuse osakaalu ning töötajate ja tööandjate teadlikkust oma tööga seotud riskidest ja nende vältimisest. Muudatused tööinspektsioonis tagavad selle, et järelevalve on igas piirkonnas ühtlane ning ettevõtteid koheldakse samadel alustel. Inspektorid jäävad endiselt kõikidesse maakondadesse. Erinev on see, et maakondades pole mõne inspektori juhtimiseks eraldi juhatajat. Regionaalne töökorraldus tähendab ka seda, et regioonide lõikes saab töökoormust ühtlustada ja vajadusel osa inspektoritest spetsialiseeruvad.

Jõgeval vaid sildivahetus

 “Jõgevamaal erilisi muutusi ei ole: jääme edasi samasse kohta, ka telefoninumbrid ja vastuvõtuajad on endised. Kadus vaid juhataja ja töövaidluskomisjoni sekretäri ametikohad.  Jõgevamaa on üks väheseid maakondi, kus jäid kõik kolm senini siin töötanud inimest alles. Tööinspektsiooni reorganiseerimine ei tulnud mulle üllatusena. Kui peadirektor tegi mullu novembris mulle pakkumise, kas võtta vastu koondamistasu, nagu tegid õige paljud tööinspektsioonide juhatajad,  või inspektori ametikoht, siis andsin nõusoleku jätkata tööd, millega alustasin siin 1. mail 1992. aastal. Meie töövaldkond on pidevalt laienenud: kui 15 aastat tagasi tegime järelevalvet kümnekonna seadusandliku akti, määruse või seaduse üle, siis mullu lähenes töökaitseinspektsiooni järelevalve all olevate aktide arv sajale,” selgitas Jõgevamaa tööinspektsiooni kauaaegne juhataja Tiit Gorinov. Kolm kuud hiljem asus tööle jurist-tööinspektor Anne Simmulmann, paar aastat hiljem inspektsioon laienes ning Põltsamaal määrati töökaitseinspektoriks Valentina Soone. Kuigi Jõgeval pole enam töövaidluskomisjoni ning kaheksa aastat siin sekretärina töötanud Aivi Guske on ametist lahkunud, hakkab töövaidlusi lahendama Lõuna inspektsiooni juures töötav töövaidluskomisjon (TVK), kes korraldab Jõgeval vajaduse korral väljasõiduistungeid. TVKle saab avaldusi saata postiga Tartusse või tuua need Jõgeva või Põltsamaa inspektori kätte. 

Töötajate ja tööandjate teavitamine

Aasta algusest hakkas tööle üleriigiline juristi infotelefon 6406 000, mis vastab kõigil tööpäevadel kella 10-14. Esitada võib töölepingut, töö- ja puhkeaega, palka, puhkusi, samuti kollektiivseid töösuhteid puudutavaid küsimusi. Telefoni kaudu ei saa vastuseid töösuhetes tekkinud lahkarvamuste lahendamiseks. Keerulisemates küsimustes ja pikemat selgitust vajavatel helistajatel soovitatakse tulla kohaliku inspektsiooni juristi vastuvõtule end eelnevalt registreerides. Tööinspektor-jurist Anne Simmulmanni telefon on 772 2056, tööinspektor Tiit Gorinovil 772 2630 ja 56 623 735, Valentina Soonel 775 2735 ja 56 230 470. Inspektorite vastuvõtuajad on esmaspäeviti ja reedeti kella 9-12 Jõgeval Aia tn 1 ning reedeti kella 9-12  Põltsamaal Tartu mnt 1.

Tööinspektsiooni kinnitusel hakatakse seoses muudatustega pöörama rohkem tähelepanu ka teavitustööle. Selleks on plaanis korraldada töötajate ja tööandjate esindusorganisatsioonidele teabepäevi ning võtta osa teavitusüritustest, näiteks messidest ja seminaridest. Samuti luuakse uue struktuuriga teabeosakond ja igasse nelja regionaalsesse inspektsiooni teavitusspetsialisti ametikoht. Uuendatakse ka Tööinspektsiooni veebilehte www.ti.ee. Euroopa Sotsiaalfondi projekti raames hakatakse koolitama inspektoreid, näiteks kuidas oma valdkonnas teha järelevalvet või uurida tööõnnetusi. Tööinspektorite palk ühtlustatakse teiste haldusala asutuste ametnike palgaga, et tööle tuleksid kõrgharidusega spetsialistid.

Tööinspektorite ametikohtade arv väheneb 153-lt 131le, seda peamiselt maakondade sekretäride ametikohtade koondamise arvelt. Praegu on Tööinspektsioonis täidetud 132 ametikohta.

ARDI KIVIMETS

blog comments powered by Disqus