Jõgevamaa suurimad keskkonnaprojektid olid seotud vee ja metsaga

2009. aastal esitati Jõgevamaalt Keskkonnainvesteeringute Keskuse keskkonnaprogrammi 56 taotlust kogusummas ligi 22 miljonit krooni, rahastati neist 27 projekti summas 13,47 miljonit. Projektide maksumuselt olid suuremad valdkonnad veemajandus, metsandus ja maakondlik programm, enim taotlusi esitati aga keskkonnateadlikkuse projektidele.

Möödunud aastal rahastatud projektidest olid suurimad seotud veega: ligi neli miljonit krooni toetust tuli Kaiavere ja Elistvere järvede kalade liikumisteede puhastamiseks, 3,6 miljonit Umbusi jõe uuendamise ja ökoloogilise tervendamise projektile ning 2,8 miljonit Lustivere reoveekogumisala reoveepuhasti rekonstrueerimisele.

Lisaks rahastusotsustele ja peagi algavatele tegevustele lõppes 2009. aastal ka hulganisti erinevaid keskkonna projekte. Üks, mida kõik kohalikud kindlasti märganud on, toimus Laeva jõel. KIKi toetusel korrastati jõge ja selle kaldaid, loodi kalatrepp ning kanti hoolt jõe üldise seisukorra parandamise eest. Silmailu pakub ka korda tehtud Kuremaa mõisapark, Puurmanni mõisapargi pärnaalleele istutatud uued pärnad ning loomulikult ka Männikjärve laudtee ja vaatetorn, mis möödunud aastal remonditud said.

Jäätmekäitluse valdkonnas korraldas MTÜ Ida-Eesti Jäätmehoolduskeskus ohtlike jäätmete kogumisringid, mille käigus koguti 8 omavalitsusest kokku ca 12,4 tonni ohtlikke jäätmeid. Lisaks soetas MTÜ kolm suuregabariidiliste jäätmete konteinerit, mis paigaldati Jõgevamaal Jõgeva ja Pala valda ning Tartumaal Avinurme valda, kahte viimasesse soetati ka ohtlike jäätmete konteinerid.

Metsanduse  ja jahinduse valdkonnas rajas Luua Metsanduskool jahindusalase õppebaasi, andis välja Metsanädala erilehe “Metsa Poole“ ning esindas Eestit rahvusvahelistel metsanduslikel kutsevõistlustel. Keskkonnakorralduse programmi abil moderniseeriti Tooma Sooseiresektori meteoroloogiliste vaatluste mineraalväljak.

Palju tegemist oli ka keskkonnateadlikkuse valdkonnas, sest kokku osales erinevatel üritustel 197 täiskasvanut ja 898 last. Korraldati  erinevate elukoosluste tundmaõppimist Torma lasteaias Linnutaja, keskkonna- ja loodusnädal Pala Koolis, Ramsari märgalade päevale pühendatud loominguvõistlus, loodusõppelaager Elistvere Loomapargis ning mitmeid teisi üritusi. Eraldi esiletõstmist väärib Torma lasteaed Linnutaja, mis sai Keskkonnaministeeriumilt 2009. aasta Keskkonnateokese auhinna keskkonnahariduse projektide teostamise eest. 

2009. aasta on möödunud ja aeg on rääkida juba käivast 2010. aastast. Uue aasta esimene voor on juba käimas ning taotluste esitamise tähtaeg on 15. veebruar. Enne taotluse kirjutamist tuleks tutvuda keskkonnatasude seaduse, keskkonnaministri määrusega nr 13 ning KIKi finantseerimise korraga, mis on kõik saadaval KIKi kodulehel.  Maakonnas teostatavate projektide rahastamise taotlused tuleb esitada KIKi Jõgevamaa esindusse, üleriigilised projektid aga Tallinna kontorisse Narva mnt 7a, Tallinn 10117. Kui projekt viiakse läbi kahes või mitmes maakonnas, tuleb esitada taotlus taotleja asukohajärgsele KIKi maakondlikule esindusele.

iii

ENN SELGIS, KIKi projektispetsialist Jõgevamaal

blog comments powered by Disqus