Jõgevamaa seeniorid avardasid euroliidu teemadel silmaringi

Viiskümmend vanemaealist jõgevamaalast mitmest omavalitsusest käisid  Tallinnas  Euroopa Komisjoni Eesti Esinduse ja Europe Direct Jõgevamaa teabekeskuse korraldatud koolitusreisil.  Tutvuti  vaatamisväärsustega, mis on euroliidu toetusel kujundatud atraktiivseteks turismimagnetiteks.

Päev pealinnas  algas  Euroopa Komisjoni Eesti esinduse külastamisega. Asutusest andsid Jõgevamaa eakatele ülevaate teabevõrkude koordinaator Doris Lebrecht ja Euroopa Liidu teabe spetsialist Marika Palts.   

“Vestlusringis räägiti sotsiaal- ja tervishoiupoliitikast. Selgus, et igas riigis on omad nüansid — sõltuvalt võimul olevatest erakondadest, majanduslikest võimalustest ja traditsioonidest. Põhitõdedena järgitakse aga Euroopa Liidu põhimõtteid. Kindlustunnet igapäevaelus toimetamiseks andis  teadasaamine, et euroliidus kehtivad ühtsed tarbijaõigused, millega kauba ja teenuse pakkujatel arvestada tuleb,” jagas oma muljeid Jõgeva linna pensionäride ühenduse juhatuse liige Anne Mihkeles.

“Seeniorid  kiitsid kodukandi sotsiaaltöötajaid ja meedikuid. Samas  tunti muret selle üle, et paljud meditsiinitöötajad välisriikidesse tööle lähevad. Eakaid puudutavate  teemadega oldi põhjalikult  kursis, sest neid käsitleti kevadel Jõgeva kultuurikeskuses peetud  konverentsil “Aktiivne vananemine ja põlvkondade solidaarsus”. Märkimisväärse osa koolitusreisil käijatest osalesid ka sel konverentsil,” rääkis Europe Direct Jõgevamaa Teabekeskuse  töötaja Vahur Kukk.  “Mõlemad sündmused toimusid  programmi “Aktiivse vananemise ja põlvkondade vahelise solidaarsuse Euroopa aasta”  raames,” lisas euroteavitaja Astrid Paulus.  

Mälumäng tekitas elevust

Euroopa Komisjoni Eesti esinduses viidi läbi  ka mälumäng. Küsimused koostas Doris Lebrecht ja enamik neist käsitles Euroopa maade kultuuri. Võistkonnad koosnesid koolitusel osalenuist, paremad vastajad said auhinnad.

 Vabaõhumuuseumis uudistati vanaaegseid taluhooneid, millest suur osa on restaureeritud eurorahaga. Vastavast projektist laekunud  raha võimaldas muuseumi territooriumil avada ka külapoe, mis  on sarnane meie kunagistele  maapoodidele.

“Olen talus kasvanud, vabaõhumuuseumis tekkis kohe kodune tunne. Kiiduväärt, et euroraha kasutatakse rohkesti ka rahvuskultuuri hoidmiseks ja tutvustamiseks turistidele,” märkis Anne Mihkeles. 

Allveelaeval ronimisega probleeme polnud

Mihkelesi sõnul oli iseäranis põnev  külaskäik Eesti Meremuuseumi Lennusadamasse. “Selles kompleksis on rohkesti vaatamisväärset nii nendele, kes mäletavad möödanikku, kui ka noorematele,” lisas ta

“Kogu  koolitusreisil, eriti aga lennusadamas pandi omamoodi proovile meie maakonna eakate osavus ning vastupidavus. Allveelaevas “Lembitu” tuli  nimelt sageli lausa ronida ja täidlasematel ka pingutada, et ühest või teisest luugist sisse pääseda. Kõik pidasid selle katsumuse vapralt vastu,” rääkis  Astrid Paulus.

Vahur Kukk toonitas, et lennusadama  rajamist rahastati Euroopa Regionaalarengu Fondi üleriigilise tähtsusega kultuuri- ja turismiobjektide väljaarendamise meetmest.

“Koolitusreis avardas tunduvalt väärikamas eas inimeste silmaringi. Vahur Kukk ja Astrid Paulus hoolitsesid selle eest, et keegi igavust ja väsimust ei tunneks,” kinnitas Jõgevamaa Pensionäride Ühenduse juhatuse esimees Heino Ilves.

Koolitusreisi rahastas Euroopa Komisjoni Eesti Esindus. Osalejate seltskonna panid kokku eakateühendused  Jõgevamaa omavalitsustest, lähtudes tõsiasjast, et bussis oli vaid  viiskümmend istekohta.

“Jõgevale tagasi jõudes avaldati soovi, et  Europe Direct Jõgevamaa teabekeskus korraldaks koolitusreise ka edaspidi,” ütles Astrid Paulus.

i

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus