Jõgevamaa raamatukogud lülituvad elektroonilisse süsteemi

Jõgevamaa raamatukogudes on käsil üleminek elektroonilisele raamatulaenutusele. Raamatukogude Info- ja Kataloogisüsteemiga (RIKS) on maakonna kolmekümnest raamatukogust praeguseks liitunud kakskümmend kaheksa, ülejäänud kaks on liitumas.
Elektrooniliselt laenutatakse raamatuid peale maakonna keskraamatukogu nüüd juba ka Adavere, Laiuse, Siimusti, Kuremaa, Vaimastvere ja Voore raamatukogus. Keskraamatukogu andmetel peaksid aasta lõpuks sel moel lugejaid teenindama asuma ka kõik teised kogud. Vaid mõne üksiku puhul võib asi jääda ka järgmise aasta algusse.

blog comments powered by Disqus