Jõgevamaa punaristlased olid võistlusel edukad

Eesti Punase Risti Jõgevamaa Seltsi esmaabirühm osales nädalavahetusel Euroopa esmaabipäevale pühendatud õppus-võistlusel Valgamaal Madsal.

Võistkond koosseisus Jaanek Liiv, Peeter Keiv, Kaido Järvsoo, Eha Anslan, Aile Karu ning Tiiu Viira sai kokkuvõttes kümnenda koha, kogudes 536 punkti kuuesajast võimalikust.

Kokku osales õppus-võistlusel kolmteist võistkonda, neist üks noortevõistkond. Võitjaks tuli Tartu linna Punase Risti Seltsi võistkond. Tase oli kõigil osalenutel võrdlemisi ühtlane ning punktivahed väikesed.

Jõgevamaa võistkonnal aitasid õppuseks valmistuda esmaabiõpetajad Ene Viitkin ja Ene Vaiknemets, kellest viimane tegutses ka võistlustel kohtunikuna.

Madsa võistlus koosnes seitsmest etapist, selleks olid välja mõeldud vastavad situatsioonid. Tuli anda esmaabi noorte armastajate tüli puhul, kes olid püüdnud endalt elu võtta, samuti tuli elustada kolme inimest ? täiskasvanut, noorukit ja last ? ning aidata saunas põletushaavu saanud kaht õde ning nende hüsteerikas olevat ema. Samuti tuli aidata kannatanuid metsas, katuselt alla kukkunut ning autõnnetuses ning pommiplahvatuses vigastada saanuid.

Iga õnnetuse puhul tuli abi osutada kümne minuti jooksul, kiirabi saabumiseni.

Punase Risti Jõgevamaa Seltsi juhatuse esimees Sirje Vasemägi ütles, et kuigi Jõgevamaa võistkond osales taolisel üritusel esmakordselt, saadi väga hästi hakkama. “Esile toodi meie võistkonna väga head meeskonnatööd, eriti psühholoogilise abistamise juures. Samuti kiideti grupijuht Jaanek Liivi, kes väga oskuslikult käitus ja operatiivselt käsklusi jagas,” ütles Vasemägi.

Tema sõnul oli Valgamaa üritus väga hästi organiseeritud, huvitav ja õpetlik ning taolised võistlused võiksid edaspidi toimuda igal aastal. Võistlus-õppusel saadi ka mitmeid kasulikke kontakte. Edaspidi hakatakse näiteks koostööd tegema alles loodud Raplamaa Seltsi esmaabirühmaga.

EVA KLAAS

blog comments powered by Disqus