Jõgevamaa on e-istungite teerajajaks

Loodetavasti pole enam kaugel aeg, mil Jõgevamaa kohalike omavalitsuste volikogudes peetakse e-istungeid. Et internetis jälgitavad volikoguistungid reaalselt teoks võiksid saada, on alustatud maakonnas volikogude liikmete ning valla- ja  linnaametnike koolitamisega.

Möödunud teisipäeval sai koolitus teoks Põltsamaa kultuurikeskuses. Jõgeva maavanema nõuniku infoühiskonna küsimustes ja siseministeeriumi VOLISE projektijuhi Henri Poogi sõnul on idee juba neli aastat vana. Toona käivitati organisatsioon, mida hakati nimetama e-maakonnaks ja nende nõupidamistelt hakkasid tasapisi välja kooruma projektid, mida praegu siseministeeriumi poolt ellu viiakse. Üks mitmete ideede seast oli soov luua kohalikele volikogudele infosüsteem, kus rahva poolt valitud esindajad saaksid pidada istungeid, mida huvilistel oleks võimalik läbi interneti reaalajas jälgida või juba toimunuid arhiivist vaadata.

Henri Poogi sõnul hakkas ta sellest ajast alates VOLISE projektile järjest uusi ideid lisama.

Praeguseks on kõikidesse ruumidesse, kus Jõgevamaal volikogude istungeid peetakse, e-istungite läbiviimiseks tarvilik tehnika paika pandud. Esimene sellise infosüsteemi testimine Eestis toimub just Jõgevamaa volikogudes ja selle on volikoguliikmed heaks kiitnud. VOLISE jaoks tarvilik tarkvara töötati välja firmas Smartlink OÜ.  

Kohalikud saavad õigusaktide loomisel osaleda

Lisaks istungite jälgimisele on võimalik avada arvutis ka istungite materjale ning neid lugeda.

Avalikkusel on aga võimalik volikogu istungeid kommenteerida, kuid seda juhul, kui kommenteerija ennast ID-kaardi või mobiiltelefoni ID abil tuvastab. Tegelikult ei nimetatagi Henri Poogi sõnul võimalust sõna sekka öelda mitte kommenteerimiseks, vaid arvamuse avaldamiseks. Arvamusavaldused läbivad enne eelnõude juurde jõudmist volikogu sekretäri filtri. Avalikkusele on läbi VOLISE antud võimalus ise omapoolsete algatustega välja tulla, olgu see siis ettepanek mingi õigusakti vastuvõtmiseks või mõne toimingu teostamise korraldamiseks. Oma mõtete ja ettepanekute esitamiseks on väljad, kuhu tuleb lisada ka oma kontaktandmed. Kõige innovaatilisema osana VOLISES pakutakse inimestele võimalust algatada digitaalallkirjade kogumine. Hea näide on hiljutine allkirjade kogumine Tuhala nõiakaevu kaitseks. Samuti oli mõni aeg tagasi kõigil võimalus anda internetis oma allkiri, et avaldada toetust kas Linnateatri või Kultuurikatla ehitamisele.

Küll oli nende mõlema näite puhul probleem selles, et digitaalallkirju polnud võimalik anda seaduse järgi korrektselt ja polnud ka võimalik kontrollida, kas inimene tegelikult oli selle kohaliku omavalitsuse elanik, mida digitaalsete allkirjade kogumine puudutas. VOLISe puhul on inimestel võimalik anda digitaalne allkiri täiesti seaduslikult ning samas saab kontrollida tema elukohta.

Osaleda saab ka välismaal

Volikogu liikmele pakub VOLIS võimaluse eelnevalt interneti vahendusel ära teha kodutöö. Kõik istungitel arutusele tulevad materjalid on neile internetis kättesaadavad. Sama kehtib ka valitsuse liikmete kohta.

Volikogu liikmed saavad materjalide kohta oma arvamused esitada, teha eelnevalt töö ära volikogu komisjonides ning pakkuda välja omapoolseid eelnõude algatusi, seda kõike loomulikult läbi interneti. Istungile tulles saab volikogu liige näha, kas tema poolt ette valmistatud materjalid ja eelnõud on jõudnud volikogu istungi materjalide paketti. Volikogu istungil saab volikogu liige uue infosüsteemi kasutuselevõtu järel jätkata endisel kombel pabermaterjale kasutades ja ühe või teise hääletamist nõudva probleemi puhul  oma otsusest käega märku andes või  arvuti vahendusel. Volikogus toimuvat  saab volikogu liige jälgida  ka isikliku arvuti kaudu ja hääletada elektrooniliselt.

Volikogu istungil saab selle liige osaleda ka mistahes maailma paigas viibides.

Istungil mitteosalemiseks peab volikogu liikmel olema  tõsiseltvõetav põhjus.

Teisipäeval Põltsamaa kultuurikeskuses peetud VOLISE koolitusel ilmnes, et volikogude ja valitsuste liikmed omandasid uue infosüsteemi nipid küllalt kiiresti ning hakkasid ise sellega julgelt ning loovalt katsetama.  

iii

TOOMAS REINPÕLD

blog comments powered by Disqus