Jõgevamaa Nõustajate Ühenduses töötab noorteteavitaja

Monika Maasing on tegelenud noorsootööga oma kodupaigas Siimustis ning töötab Jõgeva vallavalitsuses noorsootöö vanemspetsialisti kohusetäitjana ja omandab erialast haridust Tallinna Pedagoogilises Seminaris.  Jõgevamaa Nõustajate Ühenduse projektijuhi Maire Püssi ettepanekul tuli ta samasse asutusse tööle projektijuhiks, kes tegeleb noorte teavitamisega. “Minu ülesandeks on kaasa aidata, et noortele vajalik ja huvi pakkuv info võimalikult põhjalikult ja kiiresti nendeni jõuaks. Teavitan neid õppimisvõimalustest Eestis ja välisriikides, noortele suunatud fondidest ja projektidest. Samuti saab minu käest reisiinfot ja vastuseid ka mitmetele teistele  küsimustele,” rääkis Monika Maasing.

“Et noortele igakülgselt abiks olla, pean ka enda jaoks väga palju infot koguma, milleks tuleb piisavalt palju süveneda internetti,” ütles ta ja andis teada, kuidas infohuvilised temaga ühendust võtta saavad. “Tööpäeviti kella 15-17 olen Jõgevamaa Nõustajate Ühenduse ruumides. Telefonid on 77 60 166 ja 58051616, E-post monika@jogevavv.ee.”

     Monika Maasing tutvustas ka ideed hakata internetis  Jõgevamaa noorte ajalehte välja andma. “Praegu kogume koolides nende õpilaste e-posti aadresse, kes soovivad, et neile ajalehte saadetakse. Samuti on teretulnud ajalehte kaastööd ja otsime ka neid noori, kes on huvitatud kaasa löömisest oma ajalehe toimetamisel,” rääkis  ta.

   Noortelehega seotud küsimustega võib pöörduda ka Jõgevamaa Nõustajate Ühenduse projektijuhi Maire Püssi poole, telefon 52 28 025 , E-post mairepu@hot.ee

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus