Jõgevamaa Naiste Ümarlaud soolisest võrdõiguslikkusest

Jõgevamaa Naiste Ümarlaud, kes seni on ühendanud endas kaheksat maakonna naisühendust, on loodud selleks, et üritada kaasa rääkida tänapäeva elu aktuaalsetel teemadel. Seal, kus ei suuda ei üksikisik ega üks organisatsioon midagi muuta, võivad ühendatud jõud vahel mõndagi korda saata. Naisühenduste jõudude ühendamise vajadusest, saavutamaks ühiskonnas tasakaalu, kõneles laupäeval Põltsamaal ka Siiri Oviir. Ühtlasi heitis ta valgust naiste soolise võrdõiguslikkuse teemaga seonduvale nii Brüsselis kui ka Eestis. Üle-eestilise naisühenduste ümarlaua tegevusest oli tulnud jõgevamaalastele kõnelema selle eestseisja Tiiu Soans Tallinnast.

Järgmisel Jõgevamaa Naiste Ümarlaual võetaksegi põhjalikumalt kõne alla soolise võrdõiguslikkuse teema. Tallinnas korraldatakse selle nädala lõpus ka vastavateemaline koolitus, milles osaleb ka kolm Jõgevamaa naist – Jõgeva Maanaiste Ühenduse esinaine Tiiu Sarv, Ülle Liit Naiskodukaitse maakonnaühendusest ning Vivian Peedo Puurmanist.
                                                                                                                                                        VAIKE KÄOSAAR  

blog comments powered by Disqus