Jõgevamaa kümme valda saavad riigi abil korraliku internetiühenduse

Hanke võitja peab internetiühendust pakkuma kolm aastat alates järgmise aasta maist.

Programm ?Külatee3? on spetsiaalselt maapiirkondadele suunatud internetiseerimise sihtprogramm, mille eesmärgiks on interneti püsiühenduse kättesaadavuse parandamine. Programmi tulemusena luuakse tingimused, mis tagavad maapiirkonna asutustele ja elanikele interneti püsiühenduse kättesaadavuse samadel tingimustel tiheasutusega piirkondadega nagu linnad, alevikud ja muud suuremad keskused.

RIA kasutajatoe juhi Ave Auna sõnul on tegemist riigipoolse abiga, millele lisandub 20 protsenti omafinantseeringut omavalitsustelt.

Maavalitsused koguvad andmeid omavalitsustest, kus internetiühendust soovitakse. Omavalitsuste roll on analüüsida püsiühenduse vajadust oma piirkonnas. Riigieelarvest finantseeritava programmiga tahetakse võimaldada püsiühendust piirkondades, kus ei ole võimalik praegu saada internetiühendust või selle kvaliteet ei rahulda kasutajat või kus interneti pakkujatel on vähene huvitatus teenust pakkuda.

Programmiga planeeritakse katta 90 protsenti Eestist. Seni on riigihange toimumas lisaks Jõgevamaale veel Lääne-Virumaal ja lisaks on Ave Auna sõnul lähitulevikus mitmetes maakondades hanked väljakuulutamisel.

KülaTee 3 on jätkuks sarnastele programmidele “KülaTee 1” ja “KülaTee 2”. Neist esimesega varustati püsiühendusega maa- ja vallavalitsused, teisega aga maaraamatukogud.

“Pakkusime eelmise aasta augustis välja idee nii Jõgevamaa kui ka kogu Eesti internetiseerimiseks, nii on selle projekti algatus tulnud just Jõgevamaalt,” ütles maavanem Aivar Kokk, kes lisas, et tal on väga hea meel, et tänavu on Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium leidnud selleks 10 miljonit krooni ja järgmisel aastal lisandub veel 10 miljonit.

“Jõgevamaal on küll kõigis valdades mingil kujul internetiühendus olemas, mõnes vallas on aga püsiühendusega kaetud vaid suuremad asulad,” ütles Kokk. “Uus süsteem võimaldab võrku ühendada ka kohalikke internetisüsteeme, näiteks traadita WIFi levialasid,” ütles Kokk. “Külatee 3” programmi abil pakutav püsiühendus peaks maainimesele kujunema ka võimalikult odavaks, selle hind, mis peaks tarbijale maksma umbes 300 krooni kuus, ei tohi ületada teiste teenusepakkujate odavamat hinda.

Lisainfot Jõgevamaa internetiseerimise kohta saab Riigi Infosüsteemide Arenduskeskuse koduleheküljelt www.ria.ee

EVA KLAAS

blog comments powered by Disqus